För tidigt att besluta om turordningsregler

Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko, var inbjuden till Seko sjöfolks repskap för att svara på frågor. Foto: Jörgen Tiger

En av motionerna på Seko sjöfolks årsmöte handlade om undantag i turordningsreglerna. 

Personerna som skrivit motionen är oroliga för vad regeringens uppgörelse med C och L om en lagändring som medför utökade undantag från turordningsreglerna innebär. ”Mot bakgrund av att regeringen nu, med hot om lagstiftning, vill att parterna ska ta ansvar vill vi vara tydliga: vår fackförening har inte vårt mandat att godta förhandlingslösningar som innebär försvagade turordningsregler”, skriver de och föreslår bland annat att Seko ska uppmanas att motsätta sig varje överenskommelse mellan parterna som försvagar turordningsreglerna.

Seko sjöfolks styrelse anser att det är för tidigt att binda upp sig i frågan och föreslog att repskapet skulle avslå motionen.

– Vi har full sympati för motionen i sig. Men i dagsläget vet vi inte ens vad som ligger på bordet. Vårt förslag är att återuppta frågan när arbetsmarknadens parter eventuellt inte enats om en reformering av LAS och när vi vet vad utredningens förslag till lagändring innebär, sa Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk.

Annons

Björn Jonasson, Wallenius, står bakom motionen och var flera gånger uppe i talarstolen. Han är orolig för att regeringen, som han säger, hotar med lagstiftning om inte parterna kommer överens.

– Att parterna ska komma överens kan jag inte tolka på annat sätt än att parterna ska komma överens om försämringar, sa han.

Han fick medhåll av Martin Hulterström, Finnlines.

– Vad är det som hindrar att vi fattar beslutet idag och sänder en tydlig signal om att det här gillar inte vi, sa han.

“vad hindrar att vi fattar beslutet idag och sänder en tydlig signal”

Mats Ekeklint, avtalssekreterare i Seko, var inbjuden att delta i diskussionen. Även han förordar att avvakta och se vad regeringens utredning kommer fram till.

– När Seko sjöfolk har årsmöte nästa år är utredningen förmodligen på väg att bli klar. Då har vi ett helt annat läge. Skulle det bli förändringar som påverkar oss negativt, om det läggs fram lagförslag som försämrar för oss utan att vi har en uppgörelse, då ser jag inte att Seko skulle ha en annan uppfattning heller. Men det ställningstagandet gör vi då, sa han.

Någon påpekade att ”försvagar turordningsreglerna” är en subjektiv bedömning. Om man i en uppgörelse mellan parterna kommer överens om att stärka reglerna för visstidsanställda men försvagar reglerna på ett annat område, har man då försvagat turordningsreglerna?

– Lagstiftningen kom för 45 år sedan och sedan dess har arbetsmarknaden förändrats avsevärt. Det kan finnas skäl att se över lagstiftningen, påpekade någon.

“det kan finnas skäl att se över lagstiftningen”

Mats Ekeklint var inne på samma linje.

– Turordningsreglerna är inte perfekta som de är idag. Jag skulle säga att för mer än hälften av alla som jobbar har dagens turordningsregler inte någon verkan överhuvudtaget. Vi skulle vilja ha förändringar som gör dem mer tydliga och uppfyller våra krav om att de ska vara rättvisa och solidariska, sa Mats Ekeklint.

Efter en stundtals livlig debatt gick repskapet till beslut. Motionen avslogs.

– Det skulle inte förvåna mig om den här motionen dyker upp igen på nästa års repskap. Då vet vi mer om läget och kan ta skarpa beslut, sammanfattade Kenny Reinhold.

Martin Hulterström. Foto: Jörgen Tiger