Förbud mot fulolja föreslås

Regeringen inför nya miljösanktionsavgifter för fartyg som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i bränslet. Foto: freeimages

Svensk Sjöfart och miljöorganisationer gör gemensam sak för att få bort fulolja som fartygsbränsle. Genom att helt enkelt förbjuda transport av bränsle med högre svavelhalt än 0,5 procent ska det vara lättare att övervaka att fuloljan inte används till framdrift av fartyget.

Bakgrunden till kravet är det globala svaveldirektivet som träder i kraft 2020. Enligt överenskommelsen i IMO, International Maritime Organization, ska den högsta tillåtna svavelhalten minska från 3,5 till 0,5 procent för marina bränslen. Bestämmelsen gäller globalt utanför de områden som har än hårdare regler.

Sänkningen beräknas ha betydande positiva effekter för miljö och hälsa men det är av yttersta vikt att kontrollen av efterlevnad är effektiv och robust, skriver miljö- och shippingorganisationerna i ett pressmeddelande.

Inte minst eftersom ett misslyckande av övervakningen kan leda till minskad konkurrensneutralitet.

Annons

Av den anledningen propagerar organisationerna för ett stopp för fulolja ombord fartygen inför IMO:s möte i februari. ”Ett sådant förbud kommer att bidra till att säkerställa en stabil, förenklad och konsekvent tillämpning av det globala svaveldirektivet”, skriver organisationerna i ett gemensamt uttalande med bland annat ICS, International Chamber of Shipping.

– Vi är eniga med ICS i denna fråga och hoppas att svenska myndigheter och regeringen arbetar för att förslaget ska bli verklighet, säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Även Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, tycker att ett förbud mot fulolja ombord skulle vara ett bra sätt att se till att kraven efterföljs.

– Svenska fartyg går i framkant när det gäller miljöanpassade lösningar och i förlängningen gynnar det våra medlemmar om man kan få bort fusk och osund konkurrens som skulle kunna bli följden av en bristande kontroll, säger han.

Förbudet av transport av bränsle som inte överensstämmer med direktivet stöds av följande organisationer: BIMCO, Clean Shipping Coalition, Cruise Lines International Association, Friends of the Earth U.S., International Chamber of Shipping, International Parcel Tankers’ Association, INTERTANKO, Pacific Environment, World Shipping Council, and WWF Global Arctic Programme.