Förebyggande arbete i fokus på möte om sextrakasserier

Cajsa Fransson och Frida Wigur från#lättaankar talar på Sjöhistoriska museet. Foto: Jörgen Tiger

Tung lagupställning när branschen diskuterade kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Mötet på Sjöhistoriska museet igår samlade representanter från både fack, arbetsgivarorganisationer, skolor och intresseföreningar.

Först ut som föreläsare var Cecilia Österman, arbetsmiljöforskare från Linnéuniversitet. Verktygen för att motverka kränkande särbehandling och förbättra den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom sjöfarten finns redan, menar hon. Men branschen har varit sen med att använda dem.

– Vi ska inte sitta still i båten längre utan vi måste agera, sa hon. Tidigare har det varit ett onödigt stort fokus på anmälan, det är en viktig mekanism men den är inte allt. Vi måste börja arbeta förebyggande och inte vänta på att någon har kraften att anmäla, vi vet att det förekommer kränkande särbehandling ombord.

Representanter från Arbetsmiljöverket berättade även om aktuell lagstiftning och forskning inom organisatorisk och social arbetsmiljö. Och Samuel Heimann från Försvarsmakten höll ett väl mottaget föredrag om försvarets eget #metoo-upprop.

Annons

– Det var lite av ett uppvaknande, vi var tagna på sängen för vi trodde att vi hade ett bra arbete sedan tidigare mot kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Samuel Heimann menar att förklaringen ligger i försvarets struktur och kultur. En första åtgärd var därför att bemöta oönskade beteenden med försvarets värdegrund.

– ÖB gick ut och sa väldigt tydligt att ställer man inte upp på försvarets värdegrund får man lämna försvarsmakten. Vi begärde även redovisningar från förbanden vad de gjort för åtgärder.

I det långa arbetet handlar det främst om en kulturförändring inom försvaret, menar han.

– Vi fokuserar på att stärka våra medarbetare. De ska känna att de har verktyg och styrka att motverka detta.

Efter föreläsningarna delades alla mötesdeltagare in i grupper för att komma med input och idéer till den nya handlingsplan som branschen arbetar med. Nio grupper arbetade med lite olika ingångsvinklar. Materialet sammanställs av Wista och kommer användas i den arbetsgrupp som kommer att presenteras vid nästa möte som kommer att ske hos Seko sjöfolk i Göteborg.

Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, är en av dem som håller i arbetet med att få sätta ihop arbetsgruppen som ska fortsätta arbetet.

– För att nå en förändring måste vi få till en röd tråd genom hela sjöfarten. Från skolor ut till sista fartyg. Och nivån på kunskapen måste vara lika hög överallt, sa han.

Med på mötet var också Frida Wigur och Cajsa Fransson, två av kvinnorna bakom #lättaankar vars upprop skakade om branschen.

– En bra dag, sammanfattade Frida Wigur. Det känns som om alla har samma mål, och målen börjar även vara mer konkreta. Sextrakasserier var inte ett problem tidigare, enligt branschen. Nu finns det en allvarlig diskussion hur man ska gå framåt.

Till mötet har #lättaankar skapat en kravlista med åtgärder inom sjöfarten.

– Vi har gjort listan tillsammans med de som varit engagerade i #lättaankar. Alla har fått vara med ge förslag, och alla har även fått ha åsikter på den färdiga listan, sa hon.

Läs mer om mötet i nästa nummer av Sjömannen.

 

#lättaankars kravlista

 • Man skall vara säker på sin arbetsplats
 • Sexuella trakasserier och könsdiskriminering är förbjudet och skall anmälas
 • Alla ska behandlas med respekt
 • Det skall finnas en ansvarig ombord att vända sig till
 • Ingen skall behöva jobba med den som utsatt en
 • Hytten är privat område och skall behandlas som sådan
 • Ingen skall gå in i någon annans hytt oinbjuden (utom vid nödfall)
 • Personen som bor i hytten har rätt att bestämma reglerna för sin egen integritet
 • Pornografiskt material ska inte finnas på arbetsplatsen (varken filmer, planscher, skärmsläckare eller annat material)
 • Porrsurfning ska inte vara tillåtet på fartygets uppkoppling
 • Alla ombord ska ha utbildning i vad sexuella trakasserier och könsdiskriminering innebär
 • Ett lämpligt utbildningspaket ska tas fram
 • Alla ska veta rutinen för vad man gör i uppkommen situation
 • Facket ska stå bakom den utsatta
 • Varje fackrepresentant ska vara utbildad och kunna rutinen för hur man går tillväga om någon blivit utsatt
 • Sjöbefäls/sjömansskolan ska stå bakom sina elever
 • SUI ska utbilda handledare
 • En handledare ska vara utbildad i att stötta sin elev
 • En person som utsatt någon annan ska inte få lov att vara handledare