EU-projekt för färre bränder ombord

Ett nytt forskningsprojekt inom EU ska minska antalet bränder ombord. Bilden är en arkivbild från en övning ombord på Stena Nautica. Foto: Dick Gillberg

Ett nytt projekt ska minska risken för och effekterna av bränder i lastutrymmen på bilfärjor. Det svenska forskningsinstitutet Rise ska koordinera projektet.

Mellan 2006 och 2015 inträffade 32 allvarliga bränder i lastutrymmen på ropax-fartyg. Nu satsar EU tolv miljoner euro i projektet ”Lash Fire” där industri, forskningsinstitut, universitet, tillsynsmyndigheter och branschorganisationer deltar.

– Lash Fire kommer kraftigt att reducera förekomsten av bränder på roro-passagerarfartyg, roro-lastfartyg och biltransportfartyg. Vi kommer att öka antalet tidigt upptäckta och kontrollerade bränder och vi kommer att förbättra den självständiga brandhanteringsförmågan ombord, säger Franz Evegren från Rise i ett pressmeddelande.

– Detta kommer kraftigt att reducera brändernas kostnader för samhället, inte minst sett till antalet dödsfall som förväntas halveras, fortsätter han.

Annons

”Antalet dödsfall förväntas halveras”

Projektet Lash Fire (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-ro ship Environment) ska utveckla maritima brandsäkerhetslösningar genom innovativ teknik, operationer och applikationer. 26 partners från 13 EU-länder deltar i projektet som koordineras av svenska Rise.

Under de kommande fyra åren kommer EU-kommissionen att investera totalt 12,2 miljoner euro i projektet.

– Lösningar utvecklade inom projektet kommer att leda till lagstiftningsförslag, bedömda och validerade i enlighet med IMO:s metod för regelrevision. Om förslagen tillämpas kommer tiden till att lösningar finns på marknaden att bli kort eftersom hela värdekedjan är involverad i projektet, säger Franc Evegren.

Brandincidenter på roro-fartyg innebär allvarliga konsekvenser för besättning och passagerare men också för fartyget och dess last. Flera stora bränder ombord på roro-fartyg under senare år, och avsaknaden av tecken på förbättring, kräver enligt Rise åtgärder både för att förhindra bränder men också för att förbättra möjligheterna och förmågan att hantera dem.

projektets webbplats finns mer information om projektet.

Läs även: Ologiska system ger sämre brandskydd