Första domen om sexuella trakasserier i sjöfarten

Domen som kom i veckan är den första på området sexuella trakasserier inom sjöfarten. Foto: Patrik Svedberg

Första domen om sexuella trakasserier inom sjöfarten kom i veckan. Luleå tingsrätt dömer ett befäl på en statlig isbrytare för sexuellt ofredande i ett uppmärksammat fall.

– Det är en viktig signal till besättningsmedlemmar som är utsatta för sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling. Det går att få en rättvis och bra hantering i rätten, säger Petra Sviberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

Domen gäller en omskriven händelse i augusti 2017. En kvinnlig sjöman, som nästan var klar med utbildningen till sjökapten, hade just börjat arbeta på en av de statliga isbrytarna när hon utsattes för sexuella trakasserier av ett överordnat befäl.

I samband med en tillställning efter arbetstid fällde mannen flera grova kommentarer av sexuell natur riktade mot henne. Han ska också ha följt efter kvinnan och ropat att hon skulle följa med till hans hytt för urinprov, annars skulle hon förlora jobbet.

Nu dömer Luleå tingsrätt mannen till dagsböter till ett sammanlagt belopp på 54 000 kronor för sexuellt ofredande. Han döms också att betala 10 000 kronor i skadestånd till kvinnan, samt att betala rättegångskostnaderna på knappt 23 000 kronor.

Annons

– Domen är en viktig påminnelse för alla att det som händer ombord inte behöver stanna där. Det här är en brottslig handling som hör hemma i rättssystemet och ska prövas i domstol, säger Petra Sviberg, ombudsman på Seko sjöfolk.

”Domen är en viktig påminnelse om att det som händer ombord inte behöver stanna där”

#metoo-debatten har tillsammans med #lättaankar och branschinitiativet #vågrätt medfört att arbetet med att utreda sexuella trakasserier och kränkande särbehandling har fått högre prioritet bland arbetsgivarna. Luleå tingsrätts dom är en viktig signal till arbetsgivarna att fortsätta på den inslagna vägen, menar Petra Sviberg.

– Denna händelsen, tillsammans med mycket annat, har gjort att arbetsgivarna överlag har skärpt sina arbetsmetoder och policys men det går att göra mer. Arbetsgivarna har ett utredningsansvar som är mer omfattande.

Petra Sviberg arbetar just nu, tillsammans med övriga deltagare i Seko sjöfolks påverkansgrupp, med att ta fram en manual och checklista om hur ärenden med sexuella trakasserier och kränkande särbehandling ska hanteras ombord.

– Det ska vara ett hjälpmedel för Seko sjöfolks förtroendevalda ombord hur de ska agera när något sånt här händer. Det är viktigt att vi följer en fast process för att säkra en kommande utredning, oavsett om det blir en polisanmälan eller inte.

Utgångspunkten är att övergrepp och kränkande behandling som är straffbart ska polisanmälas, menar Petra Sviberg.

”Arbetsgivaren måste alltid utreda ärendet vare sig det finns en polisanmälan eller ej”

– Handlar det om grova trakasserier som faller under brottsbalken tycker jag absolut att händelsen ska polisanmälas, men det måste vara den utsattes egna vilja som styr. Den förtroendevalde och Seko sjöfolk ska naturligtvis vara ett stöd vid en anmälan. Det är också viktigt att tänka på att arbetsgivaren alltid måste utreda ärendet vare sig det finns en polisanmälan eller ej.