Fortsatta problem på Europalink

Finnlines får nu tre veckor på sig att åtgärda kvarvarande arbetsmiljöproblem på färjan efter att Transportstyrelsen gjorde en blixtinspektion i tisdags. Foto: Mikael Lindmark

Fortsatta problem med bland annat ventilation, avlopp och teknisk utrustning ombord Europalink.

Nu får Finnlines tre veckor på sig att åtgärda problemen.

Två inspektörer från Transportstyrelsen gjorde en blixtinspektion av Europalink under tisdagskvällen när färjan kom in till Malmö. Anledningen var att besättningen och huvudskyddsombudet lämnat in en så kallad Seaman’s complaint till myndigheten.

Listan med klagomål innehåller sammanlagt sex punkter. Från bristande ventilation, via dålig belysning, till fortsatta problem med avloppen.

”Personer med luftvägsproblem ser en ökning av sina problem när de vistas i sina hytter”, skriver besättningen i anmälan om den bristande ventilationen.

Annons

“ingen vet om kabelvindorna kan vara eller bli strömförande”

Man påpekar även brister i elsäkerheten på lastdäck, kabelvindor till trailers är i stort behov av översyn. Det har blivit kortslutning i flertalet kabelhandskar och säkringar har även löst ut vid flera tillfällen.

”Detta är ett stort orosmoment för besättningen, då ingen vet om kabelvindorna kan vara eller bli strömförande”, skriver man i anmälan.

– Jag pratade med huvudskyddsombudet Martin Hulterström inför anmälan och var behjälplig under tiden, säger ombudsman Mikael Lindmark på Seko sjöfolk.

En Seaman’s complaint är ett relativt ovanlig åtgärd i Sverige – i varje fall om den även går till myndigheten. Möjligheten att göra en Seaman’s complaint är reglerad i MLC, Maritime Labour Convention.

“i detta fall har Finnlines haft flera chanser att utföra förbättringarna”

– Snabbt förklarat föreskriver MLC att varje flaggstat ska ha ett system som kan ta hand om en anmälan direkt från de berörda sjömännen. I vanliga fall ska en anmälan först tas upp med rederiet men i detta fall har Finnlines haft flera chanser att utföra förbättringarna, därför sändes anmälan även till Transportstyrelsen, säger Mikael Lindmark.

Samtliga punkter i anmälan är brister som Finnlines tidigare har uppgett skulle avhjälpas vid varvsbesöket tidigare i våras.

Läs även: Europalink totalsaneras på varv

Transportstyrelsens inspektörer ger nu Finnlines ytterligare tre veckor att rätta till bristerna.

– Det som är tråkigt i det här ärendet är att ägarna Grimaldi i Neapel inte verkar ha något intresse av att få fartyget i gott skick. Besättningen på Europalink, och för all del personalen på kontoret i Malmö, har kämpat hårt för att få färjan i trafikdugligt skick, säger Mikael Lindmark.


Seaman’s complaint angående Europalink

  1. Undermålig ventilation i besättningshytter
  2. Bristfälliga kabelvindor på lastdäck
  3. Bristfällig belysning på väderdäck samt förtöjningsstationer
  4. Matvärmare i mässen saknar skydd mot brännskador
  5. Bristfällig miljö i dagrummet
  6. Fortfarande stopp i flera avlopp