Frida Wigur kan bli Årets personlighet

Frida Wigur, längst till höger, tillsammans med Linda Svenson och Cajsa Jersler Fransson i #lättaankar. Linda och Cajsa är även engagerade i WISTA. Foto: Dick Gillberg
Annons

Frida Wigur, initiativtagare till #lättaankar, är nominerad till utmärkelsen ”Personality of the year” av WISTA Sweden. Sammanlagt är sju kvinnor nominerade till den årliga utmärkelsen från WISTA International.

Frida Wigur saknade ett sjöfartsupprop likt de som kommit fram i andra branscher efter #metoo. En kväll fick hon nog av jargongen i en facebook-grupp och startade ett själv.

Genom #lättaankar fick hon, och de övriga administratörerna, hela Sjöfartssverige att lyssna – och starta ett branschöverskridande arbete för en sjöfart fri från kränkande särbehandling och sexuella trakasserier under #vågrätt.

Nu kan Frida Wigur bli WISTA Internationals ”Personality of the Year”. Med fler än 1100 underskrifter från kvinnliga sjömän blev uppropet större än hon anat. #lättaankar blev snabbt också en plats där utsatta kvinnor kunde tala ut och stötta varandra.

“Det är jättehedrande att vara nominerad”

Annons

#lättaankar-gruppen är fortfarande aktiv – om än inte i samma utsträckning som de var i vintras. Gruppen är en ”blåslampa som ser till att engagemanget inte slocknar”.

– Ibland är det någon som tar kontakt eller att det kommer in nya vittnesmål. Vi försöker erbjuda stöd och råd hur man kan gå vidare, säger Frida Wigur.

Vem som blir mottagare av utmärkelsen ”Personality of the Year” offentliggörs på WISTA Internationals konferens i  Tromsö i slutet av oktober. Men konkurrensen är tuff. Bland de övriga nominerade kvinnorna finns allt mellan vd för Panamakanalen till befälhavare för kryssningsfartyg.

– Det är jättehedrande att vara nominerad. Jag blev jätteglad när jag hörde det, säger Frida Wigur.

WISTA, Women’s International Shipping & Trading Association, är en global förening för kvinnor verksamma inom sjöfart och maritim sektor. Föreningen bildades 1974 och har avdelningar i 46 länder.

Läs om övriga nominerade på WISTA:s hemsida.

Läs även Sjömannens första intervju med Frida Wigur i samband med att hon startat uppropet. Och artikeln om vittnesmålen i #lättaankar.