Full insats mot isen i Bottenviken

Frej assisterar fartyg från och till hamnar i norra Bottenviken sedan i onsdags i förra veckan. Atle var sist ut att driftsättas i måndags av Sjöfartsverkets fem isbrytare. Foto: Patrik Nilsson/Sjöfartsverket

Isen tar över Bottenviken. Sedan i måndags är samtliga fem statsisbrytare i drift för att säkra sjötransporterna i norra Östersjön.

– De senaste veckorna har isläggningen tagit fart. Hela Bottenviken ner till Kvarken är isbelagd sedan den gångna helgen, säger Emma Grönkvist, driftoperatör vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Fartygen som trafikerar Bottenviken måste nu följa den 94 nautiska mil (cirka 175 km) långa dirigeringsvägen som går längs gränsen mellan Sveriges och Finlands ekonomiska zoner.

Från dirigeringsvägen går det spår in till samtliga hamnar på svenska och finska sidan.

Annons

Enligt Amund E. B. Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket, kan isläget just nu jämföras med en lindrig isvinter. Men isen beräknas att tillta.

– Det är inte sannolikt att vi nått maximal isutbredning än, det brukar inträffa senare under säsongen, säger han.

I takt med att istillväxten fortsätter skärps de befintliga restriktionerna i Bottenviken, Norra Kvarken, Norra Bottenhavet och Ångermanälven. Restriktioner har aviserats även för Vänern samt för hela Mälaren. Restriktioner innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

­– Nu börjar isen lägga sig på Vänern. Planen är att Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica kommer att ta hand om eventuella assistanser i Vänern, säger Amund E. B. Lindberg.

På Mälaren ansvarar Sjöfartsverket för att hålla basrännan öppen. Sjöfartsverket planerar att omplacera Fyrbyggaren, ett annat av verkets arbetsfartyg, till Södertälje för att kunna bistå med att hålla basrännan öppen om behov skulle uppstå.

De fem statsisbrytarna är alla stationerade i norra Östersjön. Oden assisterar i centrala Bottenviken medan Frej och Ymer assisterar fartyg till och från hamnar i norra Bottenviken. Atle, som sattes i trafik i måndags, assisterar i södra Bottenviken. Och i Norra Kvarken finns Ale som även assisterar i norra Bottenhavet.