Fullt ös för isbrytarna

Frej och de övriga fyra statsisbrytarna är nu i full drift. Foto: Sjöfartsverket/Mikael Strindin

Den svenska isbrytarsäsongen är i full gång sedan någon månad tillbaka. Alla fem statsisbrytarna är nu i drift.

Sedan början av januari råder det högsäsong inom Sjöfartsverkets isbrytarverksamhet. Den senaste tidens kyla och snabba väderomslag har lett till att delar av Bottenviken och Norra Kvarken nu är isbelagda. Samtliga av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare – Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer – är nu i drift.

– Den senaste månadens snabba väderomslag med snö och kyla har bidragit till att isen vuxit till sig på flera håll längs med den svenska kusten, säger Anders Dahl, chef för isbrytningen vid Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Hittills under 2021 har Sjöfartsverkets isbrytare genomfört ett femtiotal assistansuppdrag mot olika handelsfartyg på väg in och ut från landets nordligaste hamnar.

Annons

– Det är viktigt att komma ihåg att isbrytarna utgör en samhällsviktig resurs. Utan dem skulle de norrländska hamnarna tvingas hålla stängt i upp mot 130 dagar om året. Det skulle i sin tur drabba svenskt näringsliv hårt eftersom hela nio av tio varor till och från Sverige går via sjöfarten, säger Anders Dahl.

I nuläget är stora delar av Bottenviken och Norra Kvarken isbelagda, men också längs med Bottenhavskusten. Isen har också letat sig söderut till delar av Stockholms skärgård, Vänern och norra västkusten.

– Det är fortfarande långt kvar av årets isbrytarsäsong och enligt de senaste väderprognoserna från SMHI pekar allt mot en fortsatt ökad istillväxt under den kommande tiden. Vi har till följd av detta också fattat beslut om att stärka upp vår egen isbrytarflotta med isbrytaren Thetis, säger Anders Dahl.

Från och med den 3 februari gäller skärpta trafikrestriktioner för svenska hamnar mellan den finska gränsen och ner till Skutskär. Restriktionerna införs varje vinter i varierande grad och innebär att endast fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.

Från och med den 7 februari gäller de skärpta restriktionerna även för alla hamnar vid Mälaren, Vänern och längs Göta Älv.