Fure Nord får svensk flagg

Ingemar Nilsson, befälhavare Fure Nord, och Per-Anders Höglund, Furetank, hjälps åt att hissa den svenska flaggan. "Det finns en stolthet över svensk flagg", säger Ingemar Nilsson. "Min lojalitet ligger med bolaget men kan jag välja så blir det svensk flagg".

Fure Nord gör comeback under svensk flagg. Tankfartyget är den första inflaggningen av två för Furetank – och den första av sammanlagt fem planerade svenskflaggningar för rederiet.

– Det känns jättebra att göra det här. Men det finns också en oro när man är tidigt ute att återvända, kommer det fungera med svensk flagg, säger Lars Höglund, vd för Furetank.

Det är snöglopp i luften och runt nollan i Skarvikshamnen i Göteborg. Fure Nord ligger i energihamnen för att lasta reformat för vidare transport till Antwerpen. Samtidigt skiftar man flagg på det 144 meter långa tankfartyget.

Fure Nord kommer idag tillbaka till svensk flagg efter drygt sju år under Färöisk flagg. Systerfartyget Fure West kommer också att flaggas in från Färöarna inom några månader.

Furetank har även tre nybyggen på gång i Kina med en planerad leverans av det första i början av april. Tillsammans med Älvtank och Erik Thun är det sammanlagt sex fartyg som kommer få svensk flagg som är under byggnation och planering.

Annons

 

Lars Höglund ser fördelar med att återvända till svensk flagg för Furetank. Villkoren för sjöfarten har förbättrats med införandet av tonnageskatt, förändringar i regelverk för tillsyn och inte minst ett gott förhållande till sjöfacken genom samarbetsorganisationen Blå Tillväxt.

– Tonnageskatten passar oss, men det passar inte alla bolag, säger Lars Höglund. Det krävs fortfarande en del justeringar för att villkoren för svensk sjöfart ska bli riktigt bra. Det är fortfarande inte lika bra regelmässigt i Sverige som det är utflaggat, det saknas vissa delar. Men det ska vi jobba med, och försöka få på rätt sätt, säger han.

Det var i efterdyningarna av finanskrisen som Furetank valde att flagga ut sin flotta av fartyg. Det var då en fråga om överlevnad för rederiet, enligt Lars Höglund. Nu går Furetank i täten åt andra hållet.

”det är en fördel att ha svensk flagg”

Svensk flagg är det rätta valet för Furetank idag, menar Lars Höglund. Bolaget har kontor både på Donsö och i Göteborg och en stor landorganisation som besitter den kunskap som behövs för att utveckla företaget.

– För att driva företaget i fortsättningen är det en fördel att ha svensk flagg, säger han.

Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk, är med i Skarvikshamnen. Han är glad och nöjd över att Fure Nord åter flaggar svenskt.

– Det är positivt att Furetank har beslutat att flagga hem Fure Nord, jag är otroligt glad i dag. Jag hoppas att det här är som den berömda ketchupeffekten, nu hoppas jag att fler redare kommer att följa efter, säger han.

Peter Skoglund Foto: Dick Gillberg

Inflaggningen av Fure Nord, och senare Fure West, och de övriga svenskflaggningarna som Furetank, Älvtank och Erik Thun, har aviserat är ett kvitto på att förutsättningarna för svensk sjöfart har förbättrats.

”det gäller att skapa klara spelregler för svensk sjöfart”

Men för att den goda spiralen ska fortsätta gäller det att skapa klara spelregler för svensk sjöfart, menar han.

– De här redarna har visat att de menar allvar med att de vill bedriva sjöfart under svensk flagg. Nu hoppas jag även myndigheter och politiker tar sitt ansvar och skapar en gemensam syn på sjöfarten. Som det är nu kommer Skatteverket, Delegationen för sjöfartsstöd, lagstiftare och politiker tyvärr allt för ofta med motstridiga besked.

Tre generationer Höglund: Jonatan Höglund, Hans Höglund och Lars Höglund. Foto: Dick Gillberg

Fure Nord

  • 144 meter lång
  • 21,5 meter bred
  • Isklass 1A
  • 18 800 kubikmeter i lastkapacitet
  • Byggd 2004