Fure Valö är sjösatt i Kina

Fure Valö sjösätts vid "svenskvarvet" Avic Dingheng vid Yangtze-floden i Kina. Leverans är beräknad till november. Foto: Furetank

Fure Valö sjösattes i går, tisdag. Fure Valö är den fjärde tankern av de sex systerfartygen som Furetank, Älvtank och Erik Thun AB bygger vid varvet Avic Dingheng i Kina.

Leverans är beräknad till november, säger Per-Anders Höglund, vice-vd för Furetank.

Den senaste etappen i bygget har gått fort. Fartygets överbyggnad konstruerades i ett stycke som sedan monterades på fartyget när det var i dockan. Men fortfarande återstår installationsarbete av inredning och utrustning, berättar Per-Anders Höglund.

­– Det är allt från att göra färdigt i hytter till golv och paneler, säger han.

Alla fartygen i serien har, eller kommer ha, svensk flagg

Valö är det andra fartygen i serien som kommer att bära Furetanks skorstensmärke. Tidigare i vår levererades Fure Vinga. Alla fartygen i serien har, eller kommer ha, svensk flagg.

Annons
Fure Valö i dockan innan sjösättningen. Foto: Furetank

Som Sjömannen berättat tidigare är fartygen byggda med stort fokus på en energieffektiv och miljösmart framdrift.

Förbättringar i driften tillsammans med andra energibesparingar gör att bränsleförbrukningen beräknas vara 40 procent lägre än ett likartat fartyg från 2006.

Samtliga fartyg kommer även drivas med flytande naturgas, LNG, vilket medför kraftigt reducerade emissioner – upp till 86 procent reduktion av kväveoxider, och upp till 99 procent reduktion av partiklar samt svaveloxider.

”Ska vi går mot en renare värld så måste vi följa med”

– Vi är av övertygelsen av att detta är rätt. Ska vi går mot en renare värld så måste vi följa med. Det skulle vara ett mycket svårare beslut att inte ta till sig av den miljöteknik som finns, har Lars Höglund tidigare sagt till Sjömannen.

Fure Valö är, liksom de övriga fartygen i serien, 150 meter lång och 23 meter bred. Fartygen har tolv produkttankar med en sammanlagd volym på 20 300 kubikmeter.

Furetank väntar även på leverans av ett tredje fartyg i serien. Det beräknas ske under nästa år.