Fure Vinga döptes på Donsö

Fure Vinga förtöjd i den nya djuphamnen på Donsö. Foto: Dick Gillberg

Fullsatt när Fure Vinga döptes på Donsö. Tankfartyget är det första i en serie av sex fartyg som Furetank, Älvtank och Erik Thun bygger i Kina – men i eftermiddags var det Fure Vinga som stod i centrum.

Gudmor Iren Höglund svingar champagneflaskan och 200 gäster och otaliga nyfikna på klipporna håller andan.

Flaskan närmar sig fören, krossas med en dov duns, och innehållet sprutar över fartygets vattenlinje. Fure Vinga är officiellt döpt i sin hemmahamn – och redan imorgon lastar hon oljeprodukter i Göteborg för en leverans till Amsterdam.

Furetank har ordnat ett stort event för namngivningen. Bland gästerna märks styrelseledamöter från det kinesiska varvet Avic Dingheng, representanter från kinesiska konsulatet och Göteborgs stad. Även Seko sjöfolk, Sjöbefälsföreningen och Svensk Sjöfart är på plats för att gratulera med blommor och presenter.

Annons

Men den största dopgåvan fick Fure Vinga redan för två dagar sedan. Som första lastfartyg i Sverige, och möjligtvis i världen, bunkrade Fure Vinga flytande biogas i Göteborgs hamn – och blev på så sätt det förmodligen miljövänligaste tankfartyget i världen.

– Vi ville visa på möjligheterna, visa upp ett bra exempel, säger Lars Höglund, vd på Furetank. Samtidigt är det ett svar på kritiken att vi bara byter till ett annat fossilt bränsle när vi kör på naturgas. Det behöver inte vara så, fartygen kan lika gärna drivas med biogas.

Både naturgas och biogas består av metangas. Men biogas är ett förnybart bränsle som görs av organiskt avfall, bland annat matavfall. Förbränning av biogas bidrar därför inte till växthuseffekten.

Samtidigt är tillgången på biogas allt för liten, vilket gör att det förnybara bränslet i dagsläget är dubbelt så dyrt.

– Med större tillgång till biogas kan vi minimera vår miljöpåverkan. Vi är inte där idag att vi har efterfrågan på transporter där fartygen körs på biogas men vi vill visa att det är möjligt, säger Lars Höglund.

Miljöprestandan på Fure Vinga, och de övriga fartygen i serien, är imponerande i sin egen rätt. Förbättringar i framdriften tillsammans med andra energibesparingar gör att bränsleförbrukningen beräknas vara 40 procent lägre än ett likartat fartyg från 2006. Och med gasdrift minskar emissionerna av kväveoxider med upp till 86 procent, medan partiklar och svaveloxider minskar med upp till 99 procent.

En rundvandring på fartyget visar också smarta lösningar som bidrar till helheten, bland annat är samtliga lampor ombord – där det är möjligt ­­– av LED-typ för minskad energiåtgång. Fure Vinga har även ett system med värmeåtervinning från huvud- och hjälpmaskiner som bidrar till uppvärmning.

– Det är ett riktigt bra fartyg. Det är stort och har bra utrymmen, säger Elias Ahlström.

Han mönstrade på Fure Vinga för två veckor sedan för att jobba över sommaren men studerar vanligtvis på Sjöfartsskolan på Lindholmen.

– Jag har lärt mig mycket på de här två veckorna. Min tanke är att läsa vidare efter jag gått ut skolan nästa år.

Alexander Engström är andre maskinchef på Fure Vinga. Han står beredd att svara på frågor framför den stora Wärtsilämaskinen på 4500 kilowatt.

­– Gasdriften lättar mitt miljösamvete, annars fungerar själva driften som vanligt. Men det finns en hel del nya komponenter runt omkring, säger han och pekar ut en gasventil, GVU, som anpassar trycket på bränslet till motorn.

Han berättar också att spridarna i cylinderhuvudena är anpassade att för att fungera med både gas och diesel. För även om Fure Vinga kan köra på gas både i hamn och på öppet hav måste möjligheten till annat bränsle finnas, förklarar han.

– Vi måste kunna köra på diesel som nödbränsle. Vi behöver också använda en liten mängd diesel som pilotbränsle vid uppstart.

På akterdäck springer vi på motorman Glen Catolico, tap-anställd motorman. Han har arbetat på Furetank i nästan tio år. Även Glen är imponerad av sin nya båt. Maskinrummet är skinande rent och gasdriften har märkbara fördelar också när det gäller arbetsmiljön.

– Det är väldigt rent i maskinrummet. Och det luktar inte. Det är bra. Jag gillar verkligen att fartyget är miljövänligt, säger han.

Och detta är bara början.

– Det här är en stor dag för Furetank med dop av vårt första nybygge i fartygets hemmahamn. Hon är idag den mest miljövänliga tankern som byggts. Och hon är en av sex fartyg i serien, säger Lars Höglund.


Snabbfakta: Fure Vinga

  • Besättningen på Fure Vinga är sammanlagt 14 personer, 12 fastanställda och två elever. På Seko sjöfolks avtalsområde är det fyra matroser, en kock och en motorman ombord.
  • Fure Vinga har svensk flagg vilket samtliga sex fartyg i serien som Furetank, Älvtank och Erik Thun beställt kommer att ha.
  • Fure Vinga är 150 meter lång och 23 meter bred. Fartyget har tolv produkttankar med en sammanlagd volym på 20 300 kubikmeter.

Vad tycker du om fartyget? Är miljösatsningen framtiden för svensk sjöfart?

Peter Skoglund. Foto: Dick Gillberg

– Fartyget håller Donsöklass! Allting ombord är väl tilltaget. Furetank satsar på att kvalitet lönar sig. Jag var och lyssnade på infrastrukturminister Tomas Eneroth häromdagen, hans målsättning är att Sveriges infrastruktur och transportlösningar ska hålla världsklass. Furetank har gått före och håller redan världsklass med Fure Vinga, nu gäller det att även samhället och politiken ställer upp.

Peter Skoglund, vice ordförande Seko sjöfolk


Rikard Engström

– Det är fantastiskt! Furetank, Älvtank och Erik Thun har höga ambitioner med de här fartygen, vilket är jättekul. Politiker, myndigheter, fackförbunden och den maritima näringen har arbetat för bättre förutsättningar för svensk sjöfart, men det gäller att det händer något också. Och ska det hända så är vi på rätt ställe. När det gäller miljösatsningen tycker jag den är helt rätt, men det är något som gäller för hela transportsektorn. För sjöfarten är detta en del av lösningen, samtidigt är svensk sjöfart mångfacetterad, det finns många lösningar för framtiden.

Rikard Engström, vd Svensk Sjöfart


Per Barkman. Foto: Dick Gillberg

– Det är ett fantastiskt fartyg och en fantastisk satsning på ny teknik. På ett sätt är det fantastiskt att svenska rederier bygger nya båtar överhuvudtaget. Det är samarbete som krävs, dels mellan rederierna som ligger bakom beställningen av de sex fartygen i serien och deras kunder, men även ett vidare samarbete mellan branschen, myndigheter och politiker. På ett sätt är det väl allas arbete som gjort detta möjligt. När det gäller miljön är det värt att även lyfta fram arbetsmiljön ombord där man satsat på större ytor för personalen. Fure Vinga är både en satsning på allas vår miljö och miljön ombord.

Per Barkman, sjöfartskonsult


 

Iren Höglund. Foto: Dick Gillberg

– Det finns inget annat ord än fantastisk. Jag kommer hålla lite extra koll på Fure Vinga i framtiden. Och att fartyget har en miljösmart drift känns extra bra. Det är ett ansvar alla behöver ta. Samtidigt tycker jag det är bra att det blir uppmärksammat, att det syns skapar efterföljare.

Iren Höglund, gudmor till Fure Vinga och florist


FAKTA: Flytande naturgas och flytande biogas

  • LNG, Liquefied Natural Gas, och LBG, Liquefied Biogas, består huvudsakligen av metangas. LBG, är ett förnybart bränsle tillverkat av organiskt avfall, som exempelvis matsvinn.
  • Förbränning av LBG bidrar inte i långa loppet till att öka halten koldioxid i atmosfären.
  • För transport till kund kyls biogasen till en temperatur på minus 160 ° Celsius. Den befintliga LNG-infrastrukturen kan användas vid distributionen av LBG. Det går att använda samma lastbilar, fartyg, tankar och marina tankstationer för båda produkterna.
  • LNG och LBG fungerar som bränsle för alla fartygstyper. Drift med LNG och LGB avlägsnar helt utsläpp av SOx och partiklar och reducerar NOx-utsläppen med upp till 85 procent.
  • LNG bidrar till att minska utsläpp av koldioxid med 20 procent.
  • Användning av LNG som marint bränsle är i överensstämmelse med gällande och kommande IMO- och EU-föreskrifter.

Källa: Scangas