Fure Vinga visades upp för IMO-delegater

Fure Vinga passerar Tower Bridge i London. Foto: Furetank

Produkttankern Fure Vinga är på besök i London. I samband med att FN:s kommitté för havsmiljöskydds håller möte i staden bjöds IMO-delegaterna ombord för att se det, enligt rederiet, första tankfartyget i sin klass som når FN:s klimatmål för sjöfarten.

170 IMO-delegater är i London för att delta i det 78:e mötet i FN:s kommitté för havsmiljöskydd (MEPC). Furetank och regeringen bjöd gemensamt ombord alla internationella delegationer, tillsammans med branschfolk inom sjöfarten, för en guidad rundtur på Fure Vinga.

MEPC-mötet fokuserar på att bekämpa miljöförändringarna genom att minska sjöfartens växthusutsläpp vilket gör studiebesöket högst relevant, skriver Furetank i ett pressmeddelande. För tre år sedan bjöds rederiet in till kommittén för att berätta om sin nya fartygsserie som minskar utsläppen genom innovativa tekniska lösningar. Nu fick delegaterna se fartyget med egna ögon.

– Det är fantastiskt att se hur delegaterna reagerar, de trodde inte att det gick att genomföra så snabbt. Med den här visningen vill vi övertyga beslutsfattarna om att det är möjligt att införa tuffare krav på sänkta utsläpp från sjöfarten: branschen kommer att lösa det. Furetank är ett familjeföretag som har investerat så mycket vi kan för att göra ett positivt avtryck på framtiden, säger Lars Höglund, vd för Furetank, i pressmeddelandet.

Annons

”Det är möjligt att införa tuffare krav, branschen kommer att lösa det”

Vingaserien består av åtta, snart tio, systerfartyg som använder exempelvis LNG/LBG-drift, en batterihybridlösning, landström och andra lösningar för att minska förbrukningen av energi och bränsle. Resultatet är en dryg halvering av koldioxidutsläppen och snudd på eliminering av förorenande svaveloxid, kväveoxid och hälsofarliga partiklar. Fartygen uppfyller, enligt rederiet, redan idag sin del av IMO:s utsläppsmål för världsflottan som helhet: att halvera växthusgasutsläppen till år 2050.

– Det här fartyget är väldigt tyst, väldigt rent och väldigt grönt, det representerar bilden vi vill se av hela sjöfarten. Det här är ett mycket konkret resultat av framstegen och regleringarna från IMO, säger Arsenio Dominguez, direktör för IMO:s havsmiljödivision, i pressmeddelandet.

Han fortsätter:

– När man besöker ett sånt här fartyg inser man att omställningen är möjlig och inte något som ska hända i framtiden: den sker här och nu. Det visar att den privata sektorn kan stötta och accelerera utvecklingen av en grön sjöfart.

Enligt den svenska ambassadören i London, Mikaela Kumlin Granit, ska Sverige år 2045 nå netto noll koldioxidutsläpp. Att transformera transportsektorn är en nyckel för att klara målet.

– Det känns fantastiskt att vara här och visa fram svenska lösningar för den gröna omställningen, speciellt inom sjöfarten. Jag är djupt imponerad av entusiasmen jag upplever: hur de här entreprenörerna omvandlar visionen till verklighet. Det ligger helt i linje med Sveriges klimatmål, därför ser regeringen det här som ett strålande exempel på vad som är möjligt, säger hon.

IMO:s generalsekreterare Kitack Lim i diskussion med Furetanks säkerhets- och kvalitetschef Donald Werner. Foto: Furetank