Furetank beställer nytt – och säljer nybygge

Tillskott i LNG-serien. Furetank beställer ett nytt fartyg identiskt med den serie fartyg som Donsörederiet beställde tillsammans med Älvtank och Erik Thun AB under 2017. Foto: Gothia Tanker Alliance

Furetank beställer en ny produkttanker i Kina – med option på ytterligare ett fartyg. Samtidigt säljer Donsörederiet den knappt årsgamla Fure Vinga.

– Det är ett led i att stärka rederiet ytterligare, säger Lars Höglund, vd för Furetank.

Det nya fartyget kommer att vara identiskt med den serie med sex gasdrivna fartyg som Furetank, Älvtank och Erik Thun AB beställt på varvet Avic Dingheng i Kina. Alltså, en direkt syster till Fure Vinga.

– Vi är väldigt nöjda med Fure Vinga och med hela serien fartyg så det är inte därför vi säljer, berättar Lars Höglund.

Snarare har det att göra med att Avic Dingheng hade möjlighet att bygga ytterligare fartyg i serien samtidigt som Furetank fick ett bra erbjudande från en köpare i Kanada på Fure Vinga. Försäljningen av Fure Vinga kommer inte att påverka några anställningar i Furetank utan besättningen kommer att gå över till rederiets övriga fartyg.

Annons

försäljningen kommer inte att påverka några anställningar

– Det är med blandade känslor vi beslutat sälja Fure Vinga. Det är det första fartyget i en serie med fartyg vi lagt ned mycket energi på att utveckla och förverkliga. Samtidigt är försäljningen ett tecken på att vi lyckats bra, säger Lars Höglund.

Det har funnits ett stort internationellt intresse för fartygsserien sedan de började gå i trafik, berättar han. Särskilt från aktörer verksamma inom miljöreglerade områden med vinterförhållanden.

– Det känns extra bra att bli uppmärksammade för vår satsning. Vi har visat att det går att bedriva shipping på ett miljösmart sätt. Och att då även kunna göra affär på det känns naturligtvis bra.

Fure Vinga kommer att tas över av sina nya ägare senare i april. Leverans av Furetanks nya fartyg är beräknat till fjärde kvartalet 2020. Det nya fartyget kommer få svensk flagg.

Samtliga fartyg i den nu utökade serien är utvecklade för ha en låg bränsleförbrukning och miljöpåverkan. Bland annat har de en dualfuel-maskin för drift med flytande naturgas eller flytande biogas och en nyutvecklad skrovform med lågt vattenmotstånd. Resultatet är en 40 procentig minskning av bränsleåtgången jämfört med ett motsvarande fartyg byggt 2006.

Fartygen är på 17 999 dwt, 150 meter långa och 23 meter breda, med isklass 1A. Besättningen är på 14 personer.

Furetank tog nyligen över Fure Ven i Kina. Läs mer här.