Furetank öppnar simulatorcenter på Donsö

Illustration som visar en brygga i Furetanks kommande simulatorkomplex. Foto: Furetank

Furetank gör om sitt tidigare kontor på Donsö till ett maritimt utbildningscenter. Det ska bli ett modernt fartygssimulatorkomplex med realistiska inlärningsmiljöer. Sommaren 2023 ska centret öppna.

När Furetank nyligen flyttade till ett nytt och större kontor, såg man en möjlighet att göra om den gamla byggnaden till ett utbildningscenter för rederierna på Donsö. 

– Furetank har beställt en lång rad nybyggda fartyg som ska levereras de kommande åren. Att bemanna dessa är en stor utmaning och situationen är densamma för många av våra rederikollegor på Donsö. Bristen på tillgång till simulatormiljöer har varit en flaskhals för oss. Det här blir ett positivt bidrag till svensk sjöfart, säger Jonas Gunnarsson, personalchef på Furetank, i ett pressmeddelande.

Enligt företaget krävs ständiga uppdateringar av rutiner ombord och av besättningens kompetens, på grund av den snabba utvecklingen inom sjöfartsnäringen. Inte minst miljöanpassningen av sjöfarten samt nya, smarta teknologier är en utmaning för rederierna. 

Annons

För tankrederier väntar dessutom lanseringen av oljebranschens nya fartygsinspektionsprogram SIRE 2.0, som ytterligare ökar behovet av kompetensutveckling.

Simulatorkomplexet är designat av Wärtsilä. 14 elever ska åt gången ska rymmas. Här ska fysiska simuleringsmiljöer kombineras med virtuella, och tillsammans skapa realistiska inlärningsmiljöer för till exempel navigering, manövrering, eco-driving, dockning och lasthantering.

Utrustningen inkluderar bland annat en klass A-brygga i full storlek.

En så kallad multiplayer-funktion möjliggör interaktion mellan kapten/pilot, brygga/maskinrum etcetera för träning i kommunikation i skarpt läge. Det finns också möjlighet att ansluta till andra träningscenter och utföra gemensamma övningar på distans.

– Vi kan simulera 50 fartygsmodeller, allt från lotsbåtar och kryssningsfartyg till tankfartyg och bogserbåtar. Du kan navigera över 40 farleder och gå in i hamnarna i Göteborg, Rotterdam och Oslofjorden bland annat. Vi kan också simulera framfart på istäckt hav eller stora vågor, säger Jonas Gunnarsson.

Centret ska öppna sommaren 2023, och vara till för såväl sjöfartsklustret på Donsö som externa aktörer.