Furetank skriver avtal om biogas

Furetanks produkttanker Fure Ven i New York. Fartyget ingår i rederiets nybyggda serie som kan drivas på LNG eller LBG. Foto: Furetank Rederi

Flytande biogas beskrivs alltmer som en nyckel till fossilfri sjöfart, men bristande tillgång uppges vara ett stort problem. En ny biogasanläggning i Eskilstuna – möjlig att bygga eftersom Furetank förbinder sig att bli stor kund – ska lösa problemet.

Donsörederiet Furetank och Eskilstuna Biogas AB har skrivit en avsiktsförklaring som gör det möjligt att bygga en ny anläggning som producerar runt 5 000 ton flytande biogas om året, uppger rederiet i ett pressmeddelande. Furetank förbinder sig att under tio år köpa minst 75 procent av gasen som produceras i anläggningen. Gasen ska produceras av gödsel kombinerat med matavfall som rötas och blir till biobränsle, LBG.

Furetank har utvecklat en ny serie fartyg som idag drivs främst på flytande naturgas, LNG. Rederiets ambition har från start varit att gå över till LGB snarast möjligt vilket Sjömannen skrev om när Fure Viten levererades.

– Det är fantastiskt att vi nu kan få tillgång till flytande biogas i Sverige. Med LBG producerad på rätt sätt kan vi köra våra fartyg helt utan utsläpp av koldioxid eller hälsoskadliga partiklar, säger Furetanks vd Lars Höglund i pressmeddelandet.

Annons

Rederiet följer en linje, menar Lars Höglund. Först utvecklades man nya effektiva fartyg, valde gas som bränsle och klimatkompenserade för kvarstående utsläpp. Nu går man över till att säkra rederiets egen tillgång på biogas.

Biogasanläggningen som planeras blir den största miljöinvesteringen i Eskilstuna på 20 år och kommer att motsvara uppåt 10 procent av kommunens utsläpp av växthusgaser, enligt Kaj Wågdahl, styrelseordförande för Eskilstuna Biogas. Projektet får cirka 140 miljoner kronor i bidrag från Klimatklivet, Naturvårdsverkets stöd till klimatinvesteringar. Avtal med en stor kund var en förutsättning för att projektet skulle få finansiering.

Innan den nya anläggningen kan börja byggas behöver produktionsstödet för biogas, som röstades fram enligt riksdagens budget i december 2021, träda i kraft. Man inväntar också besked i ett antal tillståndsprocesser, även om miljötillstånd och förhandsbesked för bygglov redan är beviljade.

I Göteborg krävs enligt Furetank att hamnen skapar förutsättningar för en lagringsstation för biogasen, så att den kan levereras från Eskilstuna och finnas på plats i tillräcklig mängd när de stora fartygen kommer in för att bunkra bränsle.

Om allt går enligt plan kan gasen börja levereras under det sista kvartalet 2023. Det sammanfaller sannolikt med att EU:s handelssystem för utsläppsrätter utvidgas till sjöfarten. När alla rederier får börja betala för sina koldioxidutsläpp ligger Furetank därmed ett steg före, påpekar man i pressmeddelandet.

– Vi blev först i Sverige med att bunkra LBG år 2018, för oss var det en markering att det var åt det hållet vi ville gå. Nu har vi en tydlig plan för övergången och förhandlar om fler kontrakt både i Sverige och ute i Europa. Det känns otroligt bra. Hela organisationen tycker att det är roligt att vara med och driva den här utvecklingen framåt och visa att det går, säger Lars Höglund.

Donsöbaserade Furetank är ett familjeägt rederi inom tanksjöfart. Idag opererar rederiet nio egna tankfartyg och är en av grundarna till Gothia Tanker Alliance, ett samarbete som för närvarande opererar 40 produkttankfartyg i europeiska farvatten.