Galaxy får lettisk flagg

Silja Galaxy. Foto: Tallink Silja

Kryssningsfärjan M/S Galaxy som ägs av Tallink Group och tidigare gick för Silja Line mellan Stockholm och Åbo ska få lettisk flagg. Flaggbytet sker i april.

Beslutet om att byta från svensk till lettisk flagg togs i veckan. Själva bytet kommer att ske den 18 april.

För närvarande är Galaxy utchartrad till Nederländerna. Där fungerar hon som tillfälligt boende för asylsökande. 

– Nuvarande charteravtal löper ut den 20 april, men möjlighet till förlängning finns, säger Erika Janson, kommunikationschef på Tallink Silja AB, i ett mejlsvar till Sjömannen.

Annons

I samband med att Galaxy chartrades ut i september i fjol, sades 124 personer på Seko sjöfolks avtalsområde upp. Eftersom rederiets två, då svenska, fartyg Galaxy och Silja Symphony hade gemensam turordningslista berörde uppsägningarna personal på båda fartygen, och ledde till rockader. 

Informationen som då kom från ägarna var att fartyget skulle flaggas om till estnisk flagg. Nu blir det i stället lettisk. 

Vad som kommer att hända med Galaxy efter den 20 april är i nuläget oklart.

Finns det några planer på att sätta in Galaxy på hennes tidigare rutt mellan Stockholm och Åbo?

– Diskussioner och planer om olika möjligheter är pågående men inga beslut är fattade, svarar Erika Janson.

Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är kritisk till utflaggningen:

– Jag tycker det är mycket tråkigt av flera skäl, säger han. Det är inget personligt mot just den lettiska flaggan, men vi har en svensk flagg idag och jag ser inte varför de måste skifta flagg efter alla år under den svenska. Det är möjligt att det finns andra orsaker, som exempelvis avgas-/maskinproblemen ombord. På det här sättet ”flaggar man ut” det problemet också, vilket jag i så fall tycker är cyniskt av företaget.

Omflaggningen i sig behöver inte nödvändigtvis betyda några revolutionerande saker, menar han.

– Ändrad flagg behöver inte betyda något negativt, säger han. Men jag tror att man vill undkomma svensk myndighetskontroll och svensk fackförening, samt går i tron att man kan minska besättningskostnaderna.

Om Galaxy skulle sättas i trafik på sin gamla rutt – vad anser du om det?

– Fartyget är såklart välkommet tillbaka, helst med svensk flagg, säger han. Men väljer de att flagga ut till lettisk flagg, så kan vi alltid arrangera att de som arbetar ombord – oavsett om de är svenskar, letter, ester eller vilken nationalitet som helst – kommer att ha svenska löne- och avtalsvillkor.