Sjömäns behörigheter förlängs igen

Regeringen beslutade i augusti att giltighetstiden för sjömäns behörigheter och intyg som löper ut under 2020 förlängs med nio månader. Bilden är en arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Regeringen förlänger ytterligare giltighetstiden för sjömäns läkarintyg och behörigheter på grund av pågående pandemi. Giltighetstiden för handlingar som löper ut under 2020 förlängs automatiskt med nio månader.

Idag tog regeringen beslut om förlängd giltighetstid för handlingar och ändrade tillsynsperioder inom sjöfartsområdet. Det handlar om läkarintyg, behörighetsbevis för sjömän och fartygscertifikat som gäller för en bestämd tid och som därefter behöver förnyas. Coronapandemin gör det svårt eller i vissa fall omöjligt att förnya utbildningar eller på annat sätt uppfylla kraven för att förnya dessa intyg.

– Det är viktigt att vi har höga krav på sjöfarten och alla som arbetar där. Samtidigt måste vi hitta lösningar som gör att branschen kan fungera så bra som bara möjligt, trots de problem som uppstått som en följd av coronapandemin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth i ett pressmeddelande.

Regeringen beslöt i mars i år att förlänga behörigheter och intyg inom sjöfarten med sex månader från det datum då de annars skulle ha löpt ut.

Annons

Nuvarande covidreglering (som infördes i mars i år) innebär att alla dokument som skulle ha förfallit mellan mars och september 2020 automatiskt har förlängts med sex månader.

Regeringens nya beslut, som togs den 20 augusti, ersätter ovanstående och innebär att handlingar vars giltighetstid löper ut under innevarande år förlängs med nio månader. Alla dokument och all tillsyn som förfaller mellan mars och 31 december förlängs automatiskt med nio månader. Som längst kan alltså ett enskilt dokument förlängas till den 30 september 2021.