Globala riktlinjer på plats för ukrainska sjömän

Foto: Patrick Tomasso/Unsplash

Fack och arbetsgivare globalt har nu kommit överens om riktlinjer för besättningsbyten som involverar ukrainska sjömän. Riktlinjerna har efterfrågats av det ukrainska sjömansfacket MTWTU och gäller så länge kriget i Ukraina pågår.

Rysslands invasion av Ukraina påverkar ukrainska sjömäns möjlighet att ta sig hem. Särskilt svårt är det, enligt Internationella Transportarbetarförbundet ITF, att uppfylla kollektivavtalens paragrafer om resa hela vägen hem till sjömännens hemorter i Ukraina. Globala fack- och arbetsgivarorganisationer har inom förhandlingsorganet IBF (International Bargaining Forum) nu kommit överens om kompletterande rekommendationer för att hantera situationen.

Huvudrekommendationen från IBF är att ukrainska sjömän förlänger sina kontrakt och stannar ombord. Detta ligger i linje med vad det ukrainska sjömansfacket MTWTU tidigare uppmanat sina medlemmar. För sjömän som av olika anledningar ändå vill mönstra av, kan arbetsgivare och anställda komma överens om ett tredje land för avmönstring, eftersom det är svårt att flyga direkt till Ukraina. Den anställde ska då få ersättning för alla kostnader fram till dess att han eller hon når den ukrainska gränsen. Om det behövs ska arbetsgivaren betala för uppehälle under hemresan.

Riktlinjerna gäller så länge situationen kräver. I avtalet påpekas att detta är en lägsta nivå, och att arbetsgivare uppmanas att göra mer om de kan för att hjälpa sina anställda.

Annons