”Glöm inte sjöfarten”

Per-Markus Risman, ordförande i Vänsterpartiets Uppsaladistrikt. Foto: Dick Gillberg

Sjöfarten saknas i Vänsterpartiets förslag till valplattform, menar partiets Uppsaladistrikt i en motion till kongressen.

– Vi kan inte glömma bort den internationellt sett största transportvägen vi har, säger distriktsordförande Per-Markus Risman.

Han menar att den blå sektorn, som han kallar sjöfarten, är en nyckelsektor för att ställa om Sverige till ett hållbart land. 

– Svensk sjöfart är inte bara vida överlägset andra länders sjöfart genom att man leder ligan i klimatomställningen, vi är också överlägsna i form av vår starka fackliga organisering och goda villkor, säger Per-Markus Risman.

När Vänsterpartiets förslag till valplattform presenterades reagerade Uppsaladistriktet på att sjöfarten inte nämns. I en motion till partikongressen yrkar distriktet därför på att, under rubriken klimatinvesteringar, lägga till ett avsnitt om att investera i sjöfarten och att fler fartyg behöver bli svenskflaggade och övergå till drivmedel som el och flytande biogas.

Annons

”Svensk sjöfart leder ligan i klimatomställningen”

– Man radar upp olika transportslag och tar upp behovet av elektrifiering av vägnät och järnväg, men nämner inte sjöfarten. Vi är enliga med partistyrelsen om att en omställning av transportsektorn är nödvändig. Men en trovärdig omställning kräver att vi ser till att alla transportalternativ ställs om. Vi kan inte glömma bort den internationellt sett största transportvägen vi har, säger Per-Markus Risman.

Att det är just Uppsaladistriktet som reagerat har sin förklaring. Ordförande Risman har tidigare arbetat som rekryterare i Seko sjöfolk och fick då upp ögonen för sjöfarten. Distriktet föreslår fler sätt att uppnå en grönare sjöfart med fler svenskflaggade fartyg: klimatstyrda avgifter, ett statligt rederi, ökade investeringar i teknikutveckling och stöd för att bygga och renovera fartyg. 

– Vi hoppas att kongressen inser samma sak så att Vänsterpartiet går till val på att sjöfarten spelar enorm roll för omställningen som hela vårt samhälle behöver göra, säger Per-Markus Risman.

Vänsterpartiets kongress hålls i februari nästa år.