Göteborgs containerhamn har fullt upp

90 procent av alla varor till och från Sverige idag transporteras med fartyg enligt myndigheten Trafikanalys. Foto: Göteborgs Hamn AB.

Europeiska hamnar har drabbats hårt av rådande coronapandemi, visar färska volymrapporter från de största hamnarna. Men i Göteborgs hamn har containervolymen ökat och inga direktanlöp ställts in.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. I kontrast till detta har containervolymerna i Göteborgs hamn istället ökat med åtta procent under samma period.

– Den europeiska trenden är nedslående, men samtidigt är vi extra stolta över att vi själva lyckats komma väl ut, säger Dennis Olesen, VD på APM Terminals Gothenburg AB, i ett pressmeddelande.

Det öppna förhållningssättet i Sverige gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under coronapandemin är viktiga faktorer som gör att Göteborgs hamn sticker ut i den europeiska hamnstatistiken menar Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Annons

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider, säger han i pressmeddelandet.

Under våren har många oceangående anlöp ställts in runt om i europeiska hamnar vilket stört hamnarnas flöden. I Göteborg har inga direktanlöp ställts in – veckotrafiken till och från Asien med världens största fartyg har fortsatt gå, vecka efter vecka.

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien utgör den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och det har varit en nyckel att den trafiken kunnat hållas igång utan störning. Vi ser samtidigt hur fler delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet och skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, säger Dennis Olesen.