Gotlandsbolagets danska rederi vann upphandlingen av gotlandstrafiken

Destination Gotland kommer fortsatt köra gotlandstrafiken 2027-2035, men via sitt danska dotterbolag Alvina. Foto Dick Gillberg

Det blev Gotlandsbolagets danskregistrerade dotterbolag, rederi Alvina Shipping, som knep avtalet för färjetrafiken till och från Gotland mellan 2027-2035. Trafiken kommer alltså fortsatt bedrivas av Destination Gotland.

Under måndagen presenterade Trafikverket vilket rederi som tilldelas trafiken till och från Gotland från år 2027. Avtalet för perioden kommer att tecknas med rederiet Alvina Shipping, som är Gotlandsbolagets nyregistrerade dotterbolag, och det kommer fortsatt att vara underleverantören Destination Gotland som kör färjetrafiken.

För att bemöta de skilda skattemässiga förutsättningar som idag råder, bygger det vinnande anbudet på svensk flagg och svensk besättning med svenska kollektivavtal, men det danska dotterbolaget Alvina kommer att ansvara för ekonomisk och strategisk ledning.

Samma fartyg som används i dagens trafik kommer att användas, alltså Visby, Gotland och Drotten, dessutom tas ett nytt fartyg i drift 2028 som bland annat kommer att kunna köras på vätgas.

Annons

Destination Gotland kommer även fortsättningsvis ansvara för hanteringen av de kringliggande funktionerna för terminal- och incheckning samt bemanning av fartyg och kundtjänst. 

– Vi har en god dialog med de svenska facken och det är en självklarhet för oss att prioritera svenska kollektivavtal ombord på våra fartyg, och vi kommer också att fortsätta trafikera med svensk flagg, säger Marcus Risberg, vd Destination Gotland, i ett pressmeddelande.

På Seko sjöfolk tycker Mikael Lindmark att det är glädjande att det fortsatt är svensk flagg och svenska kollektivavtal som gäller för gotlandstrafiken. Men det är en tagg som svider:

– Det är beklagligt att den svenska tonnageskatten inte fungerar i Sverige. Jag tycker det är sorgligt att behöva använda ett danskt rederi för att kunna bedriva svensk trafik, säger han.

Trafiken kommer även fortsättningsvis upphandlas med takpris för gotlänningar och gods och förändringar i takpriskonstruktionen gör att bränslepriset inte kommer att påverka biljettpriserna i lika stor utsträckning som i dagens avtal. 

Under kommande avtalsperiod gäller ett klimatkrav som innebär att operatören ska minska CO2-utsläppen med 30 procent. Operatören kommer precis som tidigare att vara en del i totalförsvaret för att trafikuppdraget ska utföras på ett säkert sätt i relation till såväl nationell säkerhet som informationssäkerhet.

Det nya avtalet börjar gälla den 1 februari 2027.

  • Trafikperiod:  År 2027-2035 med ytterligare två optionsår.
  • Avtalsform: Tjänstekoncession där Trafikverket delar risken för höga bränslepriser. Operatören har rätt att bestämma biljettpriserna för gods, gotlänningar och deras fordon under förutsättning att takpriserna i avtalet följs. 
  •  Trafik: Två linjer, Nynäshamn–Visby och Oskarshamn–Visby.     
  • Färjor: Ro-pax bilfärjor som tar 1500/1650 passagerare. Tre färjor i trafik under högsäsong och två under övrig tid. Ytterligare en färja 2028 som kan drivas på vätgasfärja planeras under kontraktstiden.