Grön korridor skapas över Östersjön

Partnerskapet undertecknat. Fr v: Jan Hanses, vd Viking Line, Jan Söderholm, vd Åbo Hamn, Clara Lindblom (V), ansvarigt borgarråd Stockholms Hamnar och Magdalena Bosson, vd Stockholms Hamnar. Foto: Stockholms Hamnar/Joacim Clarin

En grön sjöfartskorridor ska skapas mellan Stockholm och Åbo. Målsättningen är att korridoren ska vara helt fossilfri senast år 2035.

Det är Viking Line, Stockholms Hamnar och Åbo Hamn som gemensamt skapat ett partnerskap för att driva frågan om en grön sjöfartskorridor över Östersjön. Partnerskapet ska fungera som en plattform för att utveckla lösningar för utfasning av fossila bränslen och därmed möjliggöra en grön sjöfart mellan Stockholm och Åbo.

– Viking Line är ett rederi med rötterna i den känsliga skärgården. För oss är arbetet med att skydda och bevara Östersjön en del av vårt DNA. Vi är ambitiösa föregångare i branschen och stolta över att tillsammans med Stockholms Hamnar och Åbo Hamn ta detta steg för att komma närmare helt fossilfria kryssningar och transporter på denna viktiga farled mellan Sverige, Åland och Finland, säger Jan Hanses, vd för Viking Line, i ett pressmeddelande.

Projektet och partnerskapet formaliserades under tisdagen, då Viking Line, Stockholms Hamnar och Åbo Hamn gemensamt skrev under ett ”Memorandum of Understanding”. Projektet kvalificerar sig därmed som en grön sjöfartskorridor enligt Clydebankdeklarationen, med bekräftelse från både Sverige och Finland. Åtagandet ligger före tidsplanen i EU:s regelverk Fit for 55.

Annons

– Klimatförändringarna sker här och nu och då är det viktigare än någonsin att ta konkreta steg för omställning. Vi vet att fler transporter behöver ske med tåg eller båt i stället för bil och flyg och grön sjöfart spelar en stor roll i klimatomställningen av transportsektorn, säger Clara Lindblom (V), ansvarigt borgarråd för Stockholms Hamnar.

– Miljöarbetet har alltid varit i fokus i all vår verksamhet. Åbo hamn ligger inbäddad i en mycket känslig skärgård som ger oss ansvaret att alltid respektera vår omgivning inom det dagliga arbetet. År 2023 skrev vi under Åbo stads miljökontrakt med mål att staden skall vara kolneutralt år 2029. Det är ett mål som vi arbetar systematiskt för att nå och därför är detta memorandum att utveckla en grön transportkorridor mellan Åbo och Stockholm ett naturligt steg för oss, säger Erik Söderholm, vd Åbo Hamn.

Under projektets gång avser parterna att successivt minska sina koldioxidutsläpp och arbeta för en helt fossilfri korridor. Samarbetet kan på sikt utvidgas till att involvera nyckelintressenter inom sjöfartsnäringen, inklusive varuägare och speditörer. Avtalet skrevs under den 6 februari 2024 i Stockholms Stadshus.