Gröna pionjärer inom sjöfarten

Wallenius Otello i Göteborgs hamn. Arkivbild. Foto: Dick Gillberg

Hållbarhetspriset är en bekräftelse på vårt långsiktiga arbete för att minimera miljöpåverkan, menar Johan Mattsson, vd för Wallenius Marine.

Priset går lika mycket till besättningarna ombord våra fartyg som till oss på kontoret. Alla ska känna sig delaktiga, säger han.

Wallenius lade grunden till sitt miljöarbete redan i mitten av 1990-talet, berättar Johan Mattsson. Med ständig utveckling och provning ombord genomfördes flera åtgärder för att förbättra både fartygens miljöprestanda och arbetsmiljön i driften ombord.

Bland annat utvecklade bolaget först ensam, och sedan tillsammans med Alfa Laval, ett eget system för rening av ballastvatten ­– det nu välkända Pure Ballast.

– Vi använde våra egna fartyg i testningen av utvecklingen. Det var en lång väg att vandra men nu säljs Pure Ballast 3 för fullt runt om i världen, säger Johan Mattsson.

Annons
Johan Mattsson tilrädde som vd för Wallenius Marine i april. Men har en lång karriär bakom sig i rederiet. Foto: Karin Röse

Wallenius var även tidigt ute med att prova ut alternativa bränslen med mycket låg svavelhalt, MGO, på vissa fartyg. Redan 1999, i samband med samgåendet med Wilhelmsen, använde man bränsle med betydligt lägre svavelhalt än IMO:s gräns på 3,5 procent.

– Man kan säga att vi tog kostnaden ur egen ficka för att undersöka vilka förbättringar vi skulle kunna uppnå. Det handlade både om att se vilken miljöförbättring ett lågsvavligt bränsle kan ge men också vilka förbättringar i arbetsmiljö och arbetsbesparingar i maskinunderhåll det kunde ge.

Ofta har åtgärderna för att minska miljöpåverkan gått hand i hand med förbättringar i arbetsmiljön ombord, exempelvis har användningen av bränsle med lägre svavelhalt gett en minskad användning av oljeseparatorer samt en allmänt förbättrad arbetsmiljö i maskinrum.

“fartygen ska vara som ett andra hem”

Juryn för Transportföretagens Hållbarhetspris nämner särskilt företagets ”hållbara personalpolitik… med goda villkor och arbetsmiljö för de anställda”.

– Det går egentligen ännu längre tillbaka i vår företagshistoria. Vi har alltid sagt att fartygen ska vara som ett andra hem för sjömännen ombord. Om man tar hand om besättningen tar besättningen hand om fartygen, det blir en win-win situation.

Erkännandet som priset innebär ger också mer energi att fortsätta på den inslagna vägen, menar Johan Mattsson. Det handlar bland annat om datorstödd ruttoptimering och digitala system för att övervaka prestanda men också om att prova nya lösningar för framdrift och energiförsörjning, som exempelvis LNG, Liquefied Natural Gas, och batteridrift i hamn.

– Det gäller att satsa på långsiktiga lösningar, man får inte stirra sig blind på varje möjlig besparing för det leder inte framåt, säger han och exemplifierar med trenden att använda scrubbers ombord för att möta de nya svavelkraven.

– Jag tycket fler borde använda sig av bättre olja eller annat bränsle.

Wallenius profilerar sig som ett miljösmart rederi – också detta är ett långsiktigt arbete. Rederiet lyfter fram att de kan erbjuda det bästa av två världar: ett konkurrenskraftigt pris och en minimal miljöpåverkan.

“Det ÄR upp till oss alla som konsumenter, efterfrågar vi hållbara transporter när vi köper varor ökar även behovet”

Men Johan Mattsson skulle gärna se en marknad där köpare av transporttjänster värderar miljöprestanda högre än vad de gör i dag.

– Det skulle klart kunna vara en större efterfrågan. Många är intresserade av att lyssna till vad vi gör men det är inte alltid det omsätts i handling. Samtidigt är detta en sak som är upp till oss alla som konsumenter, efterfrågar vi hållbara transporter när vi köper varor ökar även behovet.

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, vill föra fram sina gratulationer för hållbarhetspriset. Det är positivt att sjöfarten blir premierad med Transportföretagens Hållbarhetspris i år, menar han. Och det är extra positivt att juryn framhåller Wallenius arbete med social hållbarhet i motiveringen.

– Det är jättekul för Wallenius och för sjöfarten, som facklig motpart och sjöman är jag stolt över att de fick priset, säger Kenny Reinhold. Mig veterligen är det första gången ett rederi eller managementbolag har fått pris där juryn särskilt lyft fram social hållbarhet. Jag minns när Seko sjöfolk startade arbetet med Schysta bananer och fair freight, då var Wallenius ett av de rederier man kunde hålla fram som ett gott exempel, nu hoppas jag att fler rederier vill snegla på hur Wallenius gör.