Grönt ljus för djupare farled

Från och med 2026 är tanken att fartyg i MSC Vivianas storlek ska kunna anlöpa Göteborgs hamn fullastade. Foto: Göteborgs hamn AB

Kommunfullmäktige i Göteborg beviljar runt en miljard kronor till att fördjupa farleden in till Göteborgs hamn. Det innebär att projektet är finansierat och kan påbörjas.

Göteborgs kommunfullmäktige beslutade i förra veckan att bevilja upp till drygt en miljard kronor i projekt Skandiaporten – en fördjupning av farleden in till Göteborgs hamn. Tillsammans med Trafikverkets lika stora avsättning i nationell plan innebär det att projektet är finansierat. Med det som grund kan parterna gå vidare mot att sluta avtal om genomförande.

Planen är att Göteborgs hamn efter fördjupningen ska kunna ta emot fartyg med upp till 17,5 meters maximalt djupgående (istället för dagens 13,5 meter). Den totala kostnaden för projektet beräknas till 2,5 miljarder kronor. Tanken är att arbetet ska påbörjas 2022 med att förstärka kajerna, muddringen ska starta 2024 och hela projektet ska vara färdigt 2026.

– Det här är 2000-talets viktigaste hamnprojekt i Sverige. Göteborg är Skandinaviens logistikhuvudstad sedan 400 år och med det här beslutet har vi alla förutsättningar att stärka den positionen över de kommande 400 åren, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Annons

Direktsjöfart utan omlastning över de stora världshaven till och från Göteborgs hamn uppges vara en viktig förutsättning för svenska företags möjligheter att nå globala marknader på ett klimat- och kostnadseffektivt sätt. Men i takt med att de största fartygen blivit allt större och kräver större djupgående så krävs följaktligen ett större farledsdjup i hamnen. Idag kan de största fartygen bara komma in i Göteborgs hamn halvlastade, samtidigt som att utvecklingen mot allt större fartyg på världshaven fortsätter.

– Detta är ett race man måste hänga med i för att vi ska fortsätta ha en internationell storhamn i Sverige. Utan de största fartygen hamnar hamnen på marginalen och då tvingas många svenska företag till ineffektiva, klimatovänligare alternativ med tappad konkurrenskraft som följd, säger Elvir Dzanic.

Skandiaporten är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket. Med finansieringen på plats kan parterna teckna genomförandeavtal för projektet.

– Det är glädjande och en viktig milstolpe att staten och staden tillsammans lyckats hitta förutsättningarna för en gemensam finansiering av Skandiaporten, säger Jörgen Einarsson, regional direktör på Trafikverket region väst.