Bärgningen av Marco Polo påbörjad

Haveristen Marco Polo. Foto: Kustbevakningen

Bärgningen av fartyget Marco Polo, som sedan en vecka tillbaka varit grundstött söder om Karlshamn och konstant läckt olja ut i havet, påbörjades på onsdagsmorgonen.

Bogseringen utgår från den bogseringsplan som TT-Lines bärgningsbolag föreslagit och som Kustbevakningen och Transportstyrelsen godkände under tisdagen.

Fartyget lyftes långsamt från sin position på havsbotten genom att delar av de uppbrutna hålrummen trycksattes. När det nått en flytande position, fördes fartyget med hjälp av bogserbåtar ut på djupare vatten för att kunna ankras upp, cirka 1 sjömil sydost om grundet. Platsen bestämdes tillsammans med lotsarna i området.

Under bärgningen upptäcktes ytterligare oljeutsläpp, enligt Kustbevakningen. Under dagen skulle nya undersökningar av skrovet göras med hjälp av dykare för att få en helhetsbild av skadorna. Det är inte Kustbevakningen som undersöker skrovet utan ett bärgningsbolag som är anlitat av rederiets försäkringsbolag.

Annons

Nu ska ytterligare en ny bärgningsplan tas fram och godkännas. Den utgår från färjans nya placering samt vilket skick den är i, utifrån vad bärgningsdykarna gör för bedömning. Planen ska godkännas av Transportstyrelsen och Kustbevakningen. Fartyget är tänkt att föras till Stillerydshamnen i Karlshamn.

TT-Line skriver i ett pressmeddelande att de är ”tacksamma för stödet och det professionella samarbetet med myndigheterna i Sverige och de inblandade experterna. Vi är också fullt medvetna om den påverkan som händelsen har på miljön och de drabbade samhällena.”

Det grundstötta fartyget Marco Polo har under en dryg vecka fortsatt läcka olja från sin position i Pukaviksbukten söder om Karlshamn. Grundstötningen skedde söndagen den 22 oktober.

Kustbevakningen har, tillsammans med andra aktörer, under hela veckan arbetat oförtrutet för att få upp oljan, men arbetet har försvårats av flera anledningar. Under helgen gled fartyget av grundet för att därefter förflytta sig ett hundratal meter och sedan glida upp på ett annat grund.

Enligt Kustbevakningen fanns 163 kubikmeter olja i de skadade tankarna ombord på fartyget, men exakt hur mycket av den oljan som läckt ut är ännu inte fastställt. Det finns ytterligare 300 kubikmeter olja i oskadade tankar ombord på haveristen.

Totalt har Kustbevakningen sanerat cirka 50 kubikmeter olja och oljeavfall.

Två personer i besättningen på Marco Polo har redan dömts till 50 dagsböter vardera för vårdslöshet i sjötrafik. Domarna föll med ett så kallat förhandsgodkänt strafföreläggande, vilket innebär att det vunnit laga kraft, skriver Sjöfartstidningen.

Enligt kammaråklagare Adrien Combier-Hogg har de två besättningsmännen brustit i att säkerställa fartygets position.

Det finns även misstanke om brott mot sjölagen, och det brottet handlar om huruvida fartyget var sjövärdigt eller inte. Den utredningen är än så länge i sin linda. Statens haverikommission gör även en egen utredning gällande det brottet.

TEXTEN UPPDATERAD 16.00 DEN 1 NOVEMBER.