Hansa Destinations hyr in fartyg

M/S Eliana Marino. Lilla bilden, Seko sjöfolks ombudsman Peter Skoglund. Foto: Hansa Destinations och Dick Gillberg

Hansa Destinations sätter i april in ett andra fartyg på linjen Nynäshamn–Rostock. Besättningen på italienska M/S Eliana Marino ska enligt Seko få löner och villkor som motsvarar svenskt färjeavtal. 

Hansa Destinations, som är ett dotterbolag till Gotlandsbolaget, har sedan starten i höstas sett en kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige och Tyskland, uppger rederiet i ett pressmeddelande. Nu sätts ytterligare ett fartyg in mellan Nynäshamn och Rostock. Linjen trafikeras idag av Gotlandsbolagets fartyg M/S Drotten. 

M/S Eliana Marino har plats för 2500 lastmeter och chartras in från och med slutet av april. Det innebär att rederiet går från tre till sex avgångar i veckan i båda riktningarna och att fraktkapaciteten fördubblas. 

– Vi vet att flera avgångar ökar flexibiliteten och det har efterfrågats av många kunder. Under hösten har vi sett en stegvis ökad efterfrågan och det känns väldigt roligt att nu kunna öka kapaciteten ytterligare i båda riktningar, säger Håkan Johansson, vd för Rederi AB Gotland, i pressmeddelandet och fortsätter:

Annons

– Med den här satsningen möjliggör vi för överflyttning av större volymer gods från landtransporter till sjötransporter samtidigt som vi förenklar för våra kunder. 

M/S Eliana Marino har italiensk flagg och ett ITF-avtal (internationellt kollektivavtal) för besättningen ombord. Enligt Internationella Transportarbetarförbundets Atenpolicy ska löner och villkor på fartyg i linjetrafik spegla nivån i länderna som fartygen går mellan och förhandlingsrätten ska ligga hos ett av dessa länder. 

Seko har förhandlingsrätt för Hansa Destinations linje Nynäshamn–Rostock och kommer före trafikstart att teckna ett tilläggsavtal till det avtal som idag gäller för besättningen ombord. 

– Tilläggsavtalet ska ge de anställda ombord på M/S Eliana Marino löner motsvarande svenska nivåer och avlösningsvillkor motsvarande ett-ett-system, förklarar Peter Skoglund, ombudsman i Seko sjöfolk.

Motsvarande situation uppstod nyligen i Stena Line när rederiet ville sätta in två DIS-flaggade färjor i linjetrafik mellan Sverige och Finland. 

Under högsäsong i sommar kommer M/S Drotten förutom att trafikera Hansalinjen även att köra för Gotlandstrafiken, uppger Hansa Destinations. Det innebär att det under dessa veckor blir fem avgångar i stället för sex mellan Rostock och Nynäshamn.