Hellmouth tar över avtalen

Joakim Hellmouth är ny avtalsansvarig i Seko sjöfolk. Tidigare hade han ansvaret för Skärgårdsavtalet.

Hallå där…

…Joakim Hellmouth. Efter begäran från Seko sjöfolk är du ny avtalsansvarig för Storsjö-, Färje- och Skärgårdsavtalen. Hur är läget och hur kom det sig att du tog det här jobbet?

– Jo, tack det är bra. Seko sjöfolk erbjöd mig jobbet efter att Mats Ekeklint blivit avtalssekreterare i Seko. Det känns hedrande, så det gäller att göra ett bra jobb! Jag är en lagspelare, och avtalsförhandlingar är ett samarbete inom facket. Tillsammans ska vi leverera!

Annons
Joakim Hellmouth är en förespråkare av tarifflöner. “Jag tycker tarifflöner är en fördel. Jag har själv haft tarifflön tidigare”, säger han. Foto: Seko

Du har tidigare haft hand om Skärgårdsavtalet i två avtalsrörelser och kämpat med Almega. Hur har det varit?

– Almega har sin egen agenda. Det var ganska jobbiga förhandlingar i höstas, men jag tycker avtalet blev bra. Det blev en satsning på dem som tjänar minst samtidigt som vi även kunde ge övriga anställda bra lönelyft. Och så fick vi ordning och reda på semestern.

Vad har du för bakgrund?

– Jag har en facklig bakgrund inom Transport, jag började som förtroendevald 1990. Sedan blev jag anställd som lokalombud i Stockholm för Transport 1997 för att tio år senare bli central ombudsman. Jag har också arbetat som personalchef i det privata näringslivet mellan 2009 och 2012. Det var en lärorik tid, men det är inte lätt att göra bra saker för personalen på arbetsgivarsidan, det är många som står i vägen. Sedan när jag sökte mig tillbaka till fackföreningsrörelsen blev jag erbjuden jobb på förhandlingsenheten på Seko.

Förutom förhandlingarna med skärgårdsavtalet, vad har du för erfarenhet från sjön?

– Den är inte så stor, ännu. Jag hoppas komma ut och besöka fartyg inom kort för att öka min kunskap. Det är inte bara det som står i en avtalstext som är viktigt när man går in i en förhandling utan det gäller att ha en förståelse över hur villkoren ser ut på riktigt ute på fartygen.

När väntar du att avtalsrörelsen drar igång?

­– Avtalen löper ut 2020, så en del förfäktning kommer nog dra igång våren 2019. Innan dess kommer jag ha diskussioner med arbetsgivarföreningarna om olika regelverk. Det gäller att vi tolkar reglerna någorlunda lika när vi går in i förhandlingssituationen, att vi åtminstone är eniga vad som är norr och söder på kartan.