Hem efter 14 månader ombord

När jobbet blir till ett fängelse. ITF-inspektör Mikael Lindmark hjälpte en filippinsk sjöman att mönstra av i Göteborg. Han hade då arbetat 14 månader i sträck utan att veta när han skulle få åka hem. Foto: Freeimages

14 månader ombord i ett sträck – och rederiet ville inte ordna avlösning. ITF-inspektör Mikael Lindmark hjälpte en matros på ett bekvämlighetsflaggat fartyg att mönstra av i Göteborg.

– Han ville bara hem till sin familj, men rederiet tyckte tydligen att han kunde vara kvar ett tag till, säger Mikael Lindmark.

Ändå hade matrosen i 40-årsåldern arbetat i 14 månader – varav fem månader utan giltigt anställningskontrakt.

Matrosen slog larm till Göteborg Hamn om att han inte fick gå av sitt fartyg. Hamnen tog i sin tur kontakt med ITF, Internationella Transportarbetareförbundet.

Annons

– Jag åkte ut till fartyget med en gång under förevändning att jag skulle genomföra en vanlig inspektion, berättar Mikael Lindmark. När jag gick igenom anställningskontrakten hittade jag fler som hade gått ut.

De övriga sjömännen menade dock att de ville stanna ombord och arbeta. Matrosen med längst tid ville däremot komma hem så fort som möjligt. Han mönstrade av tankfartyget dagen efter och fick flyga hem till Filippinerna.

– Ofta är sjömännen på bekvämlighetsflaggade fartyg rädda för repressalier om de står på sig och kontaktar ITF. Matrosen jag hjälpte var uppenbarligen obekväm med situationen, han berättade inte mycket, men han stod på sig att han ville komma hem.

Enligt Mikael Lindmark är det ganska vanligt att bekvämlighetsflaggade fartyg bryter mot internationella avtal när det gäller arbetstid ombord, även om detta är ett extremfall. En orsak är att rederierna förmodligen vill undvika administration och spara in på viseringskostnader inom exempelvis Schengen-området, menar han.

– I långa loppet går det att spara in en hel del pengar på att låta sjömännen arbeta längre än de nio månader de har kontrakt för.

Fartyget, som mannen kunde mönstra av i Göteborg, är byggt 2002. Enligt Mikael Lindmark var det väl underhållet och sjömännen ombord hade lön enligt ITF:s avtal.