Hjälp till sjömän som byter bana

Den nystartade Sjömansstiftelsen ska stödja sjömän i manskaps­befattning som på grund av olycksfall eller sjukdom inte kan jobba kvar ombord. Arkivbild. Foto: Magnus Glans

Den som inte kan jobba kvar som sjöman ska kunna få ekonomiskt stöd för omskolning. Det är idén med en nystartad stiftelse som Seko sjöfolk ansvarar för. 

Seko sjöfolks Sjömansstiftelse ska stödja sjömän i manskapsbefattning som på grund av olycksfall, sjukdom eller annan jämförbar händelse riskerar att inte kunna fortsätta jobba som sjöman. Oftast beror det på att sjömannen inte får förnyat läkarintyg för sjöfolk eller annat nödvändigt certifikat och därmed inte kan fortsätta sin anställning som sjöman.

– Tanken är att hjälpa sjömän med utbildning och omskolning utöver vad samhället kan erbjuda, säger ombudsman Peter Skoglund som är stiftelsens ordförande.

Det kan vara att betala för en kurs eller utbildning som kostar pengar. Den som går en utbildning som betalas av samhället (som högskoleutbildningar) kan ansöka om utbildningsstipendium. 

Annons

Att omskola sig är ett villkor för att få bidrag från stiftelsen. 

– Det ska vara kopplat till att sjömannen tvingas omskola sig till något annat yrke. Det kan aldrig bli fråga om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller ersättning till den som blir oförmögen att ta nytt arbete, säger ombudsman Chang Strömberg som är kassör i stiftelsen. 

”Tanken är att hjälpa sjömän med utbildning och omskolning”

Sjömansstiftelsen bildades 2019 av Seko sjöfolk i samråd med Sjöfartens Arbetsgivareförbund, SARF. Styrelsen består av representanter från båda parter och administrationen sköts av Seko sjöfolk. En representant från Almega ingår som ständig adjungerad.

Pengarna kommer från två håll. Seko sjöfolk har satt in ett startkapital på 500 000 kronor och rederierna avsätter varje -månad 0,1 procent av lönen för sina anställda till stiftelsen.

– Vi kom överens om detta i avtalsrörelsen 2017. Det finns reglerat i kollektivavtalen och gäller både SARF och Almega, säger Peter Skoglund. 

Stiftelsen är öppen för sjömän på Sekos alla avtalsområden. Även anställda vars arbetsgivare inte är medlemmar i SARF eller Almega, men som har hängavtal med Seko, omfattas. 

Ansökningar tas emot löpande under hela året. Hur mycket bidrag som betalas ut beslutas från fall till fall. 

”Den som är drabbad ska veta att möjligheten finns”

Chang Strömberg tror att man kommer fånga upp de flesta sjömän som kan ansöka om stöd från stiftelsen i samband med uppsägningsförhandlingar.  

– Flertalet kommer antagligen den vägen. Men det kan finnas enstaka utöver dem som också är berättigade att söka. Den som är drabbad ska veta att möjligheten finns, säger han.

Vill du ansöka om bidrag eller stipendium, eller rådfråga någon om du är berättigad att söka, är du välkommen att kontakta Seko sjöfolk.

Liknande stiftelser finns på andra ställen och kallas ofta för loss of license-lösningar.

Läs också: ”Jag har lungor som en 70-åring”