“Höj inte avgifterna, höj anslagen”

Att höja farleds- och lotsavgifterna vore helt fel väg att gå, menar organisationerna bakom brevet till Sjöfartsverkets styrelse. Foto: Nick Fewings/Unsplash

Höj inte farleds- och lotsavgifterna mitt under brinnande pandemi. Det uppmanar nu 15 organisationer i ett brev till Sjöfartsverkets styrelse. Seko sjöfolk är en av organisationerna som skrivit under.

Bakgrunden är att Sjöfartsverkets styrelse enligt uppgift inom kort ska ta beslut om man ska höja farleds- och lotsavgifterna eller inte. Avgifterna tas ut av handelssjöfarten och finansierar till stor del Sjöfartsverkets verksamhet.

De 15 organisationerna som skrivit under brevet är starkt kritiska till att handelssjöfarten ska betala mer till myndigheten mitt under brinnande pandemi.

“Vi har informerats om Sjöfartsverkets ekonomiska bekymmer till följd av corona, samt om de avgiftshöjningar som Sjöfartsverkets ledning planerar inför 2021. Vi uppskattar att informeras och ges möjlighet till dialog tidigt i processen. Vi vill emellertid med detta brev å det kraftfullaste protestera mot ytterligare avgiftshöjningar. Det vore starkt negativt för svenskt näringslivs konkurrenskraft och möjligheterna att nå de ambitiösa politiska målen. Sjöfartsverkets styrelse bör kräva att ägaren ska fullt ut kompensera för det intäktsbortfall man drabbats av i samband med covid-19 och staten måste till fullo, både investering och drift, finansiera vattenledernas vinterväghållning”, skriver de femton organisationerna i brevet.

Annons

“Vi vill å det kraftfullaste protestera”

Seko sjöfolk är en av organisationerna som skrivit under brevet. Bland de övriga finns exempelvis Näringslivets Transportråd, Skogsindustrierna, Transportföretagen, Svensk Handel, Sveriges Hamnar, Sjöbefälsföreningen och Föreningen Svensk Sjöfart.

– Sjöfarten och framför allt färjesjöfarten har drabbats mycket hårt av coronapandemin. Branschen har dessutom redan innan pandemin fått höjningar av både farleds- och lotsavgifter då systemet både förändrats och avgifterna höjts. Vi har såklart stor förståelse för Sjöfartsverkets tuffa ekonomiska situation, men att höja avgifterna i detta läge är helt fel väg att gå. Det motverkar bland annat politiska mål om ökad överflyttning av gods till sjöfart och skulle skicka en mycket negativ signal till alla som arbetar inom sjöfarten. Istället hoppas vi att regeringen förstår den stora utmaning som sjöfarten och Sjöfartsverket befinner sig i och höjer anslagen till myndigheten, säger Rikard Engström, vd för Föreningen Svensk Sjöfart, i ett pressmeddelande.

“Att höja avgifterna i detta läge är helt fel väg att gå”