Hybriddrift för Luleå Bogsers nya båt

Den nya bogserbåten ska levereras under början av 2019. Den är 36 meter lång och kommer bli den första båten med Wärtsiläs nya hybridlösning. Illustration: Wärtsilä Marine Solutions

Nya bogserbåten i Luleå får hybriddrift. Med batterikraft och dieselmotorer i drift samtidigt kommer Luleå Bogsers nya båt att uppnå en kapacitet på 100 ton.

Det är finska Wärtsilä som är leverantörer av motorer, batterier och systemet för hybriddrift. Bogserbåten blir den första att utrustas med företagets nya HY2 hybridmoduler.

Enligt Wärtsilä ger hybriddriften stora miljö- och flexibilitetsfördelar vilket i sin tur ger stora ekonomiska fördelar.

Annons

– Utsläppsnivåerna är cirka 20 procent lägre jämfört med konventionella båtar av samma typ och storlek. Med andra ord ska vi uppnå förstklassiga drift- och miljöresultat, säger Henrik Vuorinen, vd på Luleå Hamn.

Den 36 meter långa bogserbåten ska även tjäna som isbrytare och klara att operera i en meter tjock is med en hastighet på 3 knop.

Bogserbåten har flera val på kraftkälla vid framdriften. Endast el från batteri, drift med el i kombination med en eller två dieselmotorer, eller endast dieselmotorer. Under drift optimerar hybridsystemet den kombinerade användningen av motorer och batterisystem. Batterierna kan laddas med landström, men de kan även laddas under ett bogseringsuppdrag.

Vid fartygsassistans kan bogserbåten uppnå en kapacitet på cirka 100 ton då alla hybridmoduler är i användning jämfört med 90 ton med endast de två dieselmotorerna. Används endast en dieselmotor är kapaciteten cirka 55 ton.

– Vi räknar med att Wärtsiläs hybridmodul blir den nya tekniska branschstandarden för propulsionssystem tack vare de tydliga ekonomiska, driftmässiga och miljömässiga fördelarna, säger Giulio Tirelli, Director, Marine Engineering på Wärtsilä Marine Solutions.

Den nya bogserbåten är under byggnation i Asturias i Spanien. Enligt planen kommer den att sjösättas i början av 2019.

Den konventionella maskindelen är baserad på två Wärtsilä 26-motorer.