”I slutändan är det en bemanningsfråga”

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman i Seko sjöfolk, anser att den tragiska olyckan på Envik i grunden beror på bristande säkerhetskultur och minskad bemanning. Foto: Wikimedia Commons och Dick Gillberg

Olyckan på Envik beror i grunden på bristande säkerhetskultur och minskad bemanning. Det menar Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig ombudsman i Seko sjöfolk.

Kombinationen av halka, bristande säkerhetskultur och minskad bemanning ligger bakom den tragiska olyckan i november 2018, menar Pelle Andersson. Nu hände det ombord på cementtransportfartyget, men det kunde ha hänt någon annanstans. 

– Man är helt enkelt för få ombord för att klara av sina arbetsuppgifter. Då börjar man tulla på rutinerna och då är olyckan framme, säger han.

I det aktuella rederiet fanns vid olyckstillfället en omfattande säkerhetsmanual. Men Pelle Andersson ifrågasätter om den ens var möjlig att följa i praktiken.

Annons

– Där står att man ska vara tre personer vid förtöjningsarbete. Men när olyckan skedde var matrosen ensam. I slutändan är detta en bemanningsfråga, säger han.

Vid olyckstillfället var vinschen låst i höghastighetsläge med hjälp av en vattenadapter. Pelle Andersson lägger ingen skuld på matrosen men poängterar att lösningar som denna inte får förekomma. 

– Det här är ett exempel på den innovative sjömannen som löser den uppkomna situationen med de tillgångar som finns att tillgå. Sjömän är ofta sådana, vi vill lösa allt vi blivit beordrade att utföra, och då kan det dessvärre sluta såhär. Men ibland kanske man helt enkelt inte ska lösa en arbetsuppgift, säger han.   

”Ibland kanske man helt enkelt inte ska lösa en arbetsuppgift”

Enligt haverikommissionens rapport tycks det ha varit känt att vinschen ibland brukade låsas på detta sätt vid förtöjningsarbete. Pelle Andersson är starkt kritisk.

– För mig är det oerhört konstigt hur man kan tillåta att det fortsätter. Då anser jag att det är fel på säkerhetskulturen i rederiet. Ytterst är det redaren som har ansvar för säkerhetskulturen ombord, säger han.

Cor Radings uttalar sig som representant från rederiet. Han betonar att Health and Safety Management är en mycket viktig del av rederiets verksamhet.

– Vi är oerhört tacksamma att Haverikommissionen har delat sin rapport och rekommendationer med oss. Vår kollegas tragiska bortgång har gjort djupt intryck på både sjömännen han arbetade tillsammans med och övrig personal inom företaget, skriver han i mejl till Sjömannen.  

Som en följd av olyckan har rederiet infört flera riktlinjer, berättar Cor Radings. Det handlar om översyn av riskanalyser vid förtöjning och ankarhantering och förbättringar av rederiets SMS-system (säkerhetsrutiner). Man har även gjort en riskanalys för hantering av vinschar.

Enligt Haverikommissionens rapport tycks det ha varit känt att vinschen ibland låstes som när olyckan skedde, vilket skulle kunna ses som ett tecken på bristande säkerhetskultur. Vill du kommentera det? 

– Jag kan inte säga mycket mer än det som framkommit i Haverikommissionens rapport. Men i generella termer kan jag säga att den fatala olyckan ombord på Envik, som vi beklagar djupt, är ett mycket ovanligt undantag i vår globala verksamhet där säkerhet och sunda arbetsvillkor är en mycket viktig del. Olyckan i Degerhamn berodde beklagligt nog på att de strikta säkerhetsrutiner som finns på våra fartyg inte användes. En utförlig undersökning gjordes omedelbart efter olyckan. Utifrån den och Haverikommissionens rapport har extra åtgärder implementerats för att förhindra att liknande olyckor ska kunna ske framöver.

Om jag förstår rätt ska man enligt riktlinjerna vara 2–3 personer vid förtöjning och ensamarbete är inte tillåtet. Går det att följa dessa riktlinjer och samtidigt följa vilotidslagen?

– Jag kan inte säga annat än vad som framkommit i Haverikommissionens rapport. Hänvisar till svaret ovan. 

Läs även: Flera åtgärder införda efter dödsolycka