Fartyget M/S Ida H sålt till albanskt rederi

Torrlastfartyget Ida H har sålts till ett albanskt rederi. Foto: Peter Skoglund

Torrlastfartyget Ida H har sålts av F Shipping AB till ett albanskt rederi. Fartyget ska levereras till de nya ägarna den 31 oktober.

Ida H har haft svensk flagg sedan 2014, då fartyget köptes av Kalmarredaren Ralf Holgersson som äger F Shipping AB. Fartyget har sedan dess framför allt trafikerat Östersjön och Nordsjön.

Köpare är ett rederi i Albanien som heter Batimarine Shipowners Ltd. 

Försäljningen av fartyget innebär att sex personer på Seko sjöfolks avtalsområde sägs upp på grund av arbetsbrist.

Annons

– Det här var ett tråkigt besked, säger Peter Skoglund, ombudsman på Seko sjöfolk. Det här minskar antalet svenskflaggade fartyg ytterligare i det mindre torrlastsegmentet, den typen av kustnära sjöfart som vi gärna skulle vilja se utvecklas mer och inte nedmonteras.