IMO: “Minska koldioxidutsläpp till hälften senast 2050”

IMO har enats om att verka för en minskning av utsläppen av koldioxid från sjöfarten med minst 50 procent till 2050. Foto: Freeimages
Annons

IMO, FN:s sjöfartsorganisation, har tagit beslut om att minska sjöfartens koldioxidutsläpp till hälften senast till 2050.

Sedan tidigare har IMO infört globalt bindande krav på fartygs energieffektivitet och rapportering av fartygs koldioxidutsläpp.

 Efter 20-års förhandlande kunde IMO enas om en initial strategi för reduktion av växthusgaser från internationell sjöfart. Strategin innehåller målet att minska sjöfartens totala växthusgasutsläpp med minst 50 procent till år 2050 jämfört med 2008 samtidigt som man skall sträva efter nollutsläpp så snart som möjligt.

Annons

Enligt Fredrik Larsson, ansvarig för miljöfrågor på Svensk Sjöfart och som ingått i den svenska delegationen på IMO under förhandlingarna, har Sverige varit en starkt bidragande part till resultatet.

­­– En annan positivt bidragande faktor till beslutet var att hela den internationella sjöfartsindustrin ställde sig upp och sa ”vi både vill och kan reducera växthusgasutsläppen men behöver ambitiösa mål”, säger Fredrik Larsson i ett pressmeddelande.

flera år arbetat efter en vision om nollutsläpp till 2050

Den initiala strategin innehåller bland annat vägledande principer för det vidare arbetet med att utveckla konkreta reduktionsåtgärder. Det finns även ett antal konkreta förslag som kommer diskuteras och vidareutvecklas de närmaste åren.

Föreningen Svensk Sjöfart stöder beslutet av IMO. Svensk Sjöfart har sedan flera år arbetat efter en vision om nollutsläpp till 2050.

– Våra medlemsrederier ligger långt fram i utvecklingen vad gäller hållbar sjöfart och beslutet bekräftar att våra investeringar är rätt. Bland annat har svenska rederier konverterat befintliga fartyg och beställt nya fartyg med allt från LNG-drift, metanol-drift till vind och batterier i tillägg till omfattande energieffektiviserande åtgärder, säger Fredrik Larsson.