Inriktningen klar till 2021

Årets repskap hölls på Silja Symphony. Här har Christer Sjökvist, vice sektionsordförande på Silja Line, begärt ordet. Foto: Jörgen Tiger

Nu är kursen klar till 2021. Repskapet slog fast Seko sjöfolks verksamhetsplan under årsmötet. Repskapet valde också ledamöter till den utökade styrelsen.

För första gången under Kenny Reinholds ordförandeskap hölls repskapet ombord på ett fartyg. Samtliga ledamöter, representanter och gäster kryssade till Helsingfors och tillbaka med Silja Symphony. Samtidigt var det två fulltecknade dagar med mötesförhandlingar.

– Jag tycker det blev lyckat, säger Kenny Reinhold. En av fördelarna är att vi alla kunde vara tillsammans under hela repskapet, säger han.

En av de stora punkterna på dagordningen var antagandet av Seko sjöfolks verksamhetsplan 2018-2021. Planen följer Sekos övergripande mål men är också vidareutvecklad för Seko sjöfolks behov.

Annons

”Med detta bygger vi en starkare organisation vilket vi behöver inför de kommande åren”

Genom en större demokratisk delaktighet kommer Seko sjöfolk att stärkas som organisation och samtliga sektioner har nu en plats i styrelsen.

– Samtidigt som vi ökar delaktigheten breddar vi även ansvaret. Med detta bygger vi en starkare organisation vilket vi behöver inför de kommande åren, säger Kenny Reinhold.

Förutom den förbättrade representationen slår man även fast särskilda insatser för att stärka den politisk-fackliga samverkan, samt stärka det internationella samarbetet med fokus på länderna runt Östersjön och Conference of Ten.

Man gör även en särskild satsning för att – i kölvattnet av #metoo – förbättra arbetssituationen för kvinnliga sjömän, samt öka jämställdheten inom förbundet. Bland annat med nya inkluderande arbetssätt med transparens och en öppen möteskultur.

– Målet är att åtminstone spegla antalet kvinnliga medlemmar i vår organisation. Vi, alla, måste ta uti med detta. Det är pinsamt att vi inte lyckats bättre, sa Kenny Reinhold med hänvisning till årets nomineringar till förtroendevalda.


Vilka frågor tycker du är viktigast för Seko sjöfolk under de kommande åren?

Martin Hulterström, matros, Finnlines, Europalink

– Pensionsfrågan, tycker jag är viktig. Jag skulle vilja se en inbakad pension i avtalet. Sedan tycker jag Seko sjöfolk ska arbeta för att göra arbetet till sjöss mer lönemässigt attraktivt. Som det är idag upplever jag att köpkraften har minskat för oss ombordanställda. Jag skulle också gärna se någon sorts validering för våra yrkeskunskaper, vi utför ju kvalificerade arbetsuppgifter inom en mängd områden. Jag tror en validering skulle göra oss mer attraktiva på arbetsmarknaden i stort.


Titti Cavalli De Lonti, sektionsordförande, Scandlines HH

– Det ska vara tydliga regler på arbetsmarknaden, det är viktigt att vi står upp och markerar. Ta till exempel alla deltidsanställda som utnyttjas av arbetsgivaren. Jag tycker vi ska verka för att alla deltidsanställda som vill ska kunna erbjudas heltid. Gränsen mellan arbete och fritid suddas ofta ut för delstidsanställda, de får ofta stå till förfogande under sin ledighet, och när de är ombord blir de erbjudna dubbla pass vilket man inte kan tacka nej till. Överhuvudtaget tycker jag vi ska granska arbetsmiljön med arbetstider och tider för återhämtning.


Ida Wallin, mässman, Carmen, Wallenius Marine

– Jag tycker frågan om medlemsrekrytering är viktig. Utan medlemmar är vi inget. Samtidigt får vi inte glömma bort våra mångåriga medlemmar, de måste även känna sig hemma när vi utvecklar facket. Sedan tycker jag att vi ska stärka de som jobbar i otrygga anställningar, de vågar ofta inte säga ifrån vid dålig arbetsmiljö eller osäkra förhållanden. Ta exempelvis vikarier, elever och tap-anställda. Håller vi inte uppe nivån för dem så blir det sämre för oss alla.


Peter Rautiainen, arbetssökande kock, tidigare ACL, Uddevalla

– Vi måste se till att utflaggningen inte fortsätter. Nu har vi börjat se tecken på ett trendbrott men vi måste se till att det blir fler svenskflaggningar. Sedan måste vi bevaka att de som arbetar på fartyg med svenska kollektivavtal inte blir åsidosatta på olika sätt med de förändrade reglerna för tap. Jag skulle också gärna se att Seko sjöfolk verkar för förenklade regler när det gäller in- och utträde ur A-kassor. Beroende på vilken flagg man arbetar på och byter mellan, exempelvis dansk, norsk och svensk flagg, är det väldigt krångligt att byta A-kassa.


Bronach Karlsson, förste kock, Stena Baltica, Stena Line

– Vi borde satsa mer på ungdomarna, det är de som är framtiden. Vi måste lära oss att prata med dem på deras villkor, samtidigt som vi för fram hur viktigt det är att engagera sig i facket. Sitt ner och ta en kaffe med dem och bli en 20-åring i 20 minuter. Man måste vara på deras nivå och inte framstå som något överhuvud. Mitt jobb som fackligt engagerad är inte över när jag går ned för rampen. Jag försöker alltid ställa upp för ungdomarna, de kan alltid ringa mig.


Sammanlagt var det 25 punkter på dagordningen. Många dem med flera underrubriker. Foto: Jörgen Tiger

Klubbat på repskapet:

 • Peter Skoglund blev vald till vice ordförande i Seko sjöfolk
 • Chang Strömberg blev vald till kassör på ett år

Ledamöter till styrelsen, mandattid två år

 • Andreas Westmark
 • Mahmoud Sifaf

Ledamöter till styrelsen, mandattid ett år

 • Christer Engström
 • Björn Jonasson
 • Bent Björn-Nielsen
 • Ulf Nilsson
 • Mats Lindgren

Ersättare, styrelsen mandattid ett år

 • Daniel Holmgren

Revisorer, mandattid ett år

 • Emma Berglund

Ersättare, mandattid ett år

 • Marina Chemaleva
 • Petra Sviberg