RSI:s inspektioner visar brister

Responsible Shipping Initiative har vid sina inspektioner av fartyg upptäckt brister på flera områden. Foto: RSI

Reseplanering, alkoholpolicy och förtöjning. Det är några av de utvecklingsområden som finns inom sjöfarten på Östersjön och Nordsjön, visar nya inspektionsrapporter från Responsible Shipping Initiative.

Responsible Shipping Initiative, RSI, är ett samarbete mellan transportköpare som främjar en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Sjömannen har tidigare skrivit om samarbetet här och här. Under 2021 genomförde RSI ett stort antal fartygsinspektioner, skriver organisationen i ett pressmeddelande. Totalt inspekterades 17 fartyg och flera utvecklingsområden har identifierats. Dessa sammanfattas nu i en rapport.

– För oss är det angeläget att löpande granska de fartyg som vi använder i vår verksamhet. Med inspektionerna via RSI kan vi, tillsammans med våra leverantörer och partners, fortsätta höja nivån på arbetet med sjösäkerhet, arbetsmiljö, arbetsförhållanden och miljö ombord på båtarna, säger Rebecka Nyholm, strategisk inköpare, Södra, i pressmeddelandet.

”det är angeläget att löpande granska de fartyg som vi använder”

Observationerna per fartyg har ökat jämfört med året före. Inspektionerna under 2021 visar att reseplaneringen vid flera inspektioner inte varit utförd enligt internationella regelverk. Bland annat har resan inte planerats med hänsyn till fartygets begränsningar och godkända elektroniska sjökort har saknats i stor utsträckning.

Annons

Vidare uppmärksammar RSI att samtliga inspekterade rederier haft en alkoholpolicy på plats, men i vissa fall har den brustit i tydlighet eller omfattning. Till exempel har uppgifter om alkoholkontroller av besättningen saknats, trots att testutrustning funnits. Det finns även fall där testutrustning saknats.

Även på området förtöjning har RSI upptäckt brister på fartygen. Den vanligaste bristen är otillräckligt underhåll av utrustning på däck med onödigt slitage på förtöjningstrossar som följd, uppger organisationen.


Resultatet från inspektioner visar enligt RSI på betydelsen av att fortsätta följa upp och arbeta med ansvarsfull sjöfart. En del observationer i år fanns med förra året också. Dessa områden kommer att följas upp lite extra noga framöver.

– Det är en stor fördel att vi kan agera tillsammans och genomföra inspektioner utifrån en gemensam standard. Dels vet redarna vad vi anser är viktigt att de har på plats och jobbar med, dels kan vi inspektera ett större antal fartyg än vad varje enskild transportköpare hade kunnat göra på egen hand. Tillsammans har vi större möjligheter att göra skillnad. Under 2022 fortsätter arbetet med att utveckla processen för uppföljning och nu när pandemin har avtagit ökar våra möjligheter att göra fler inspektioner, säger Peter Löfgren, Senior Manager Strategic Logistics, BillerudKorsnäs, i pressmeddelandet.

Responsible Shipping Initiative, RSI, är en icke vinstdrivande förening med syftet att främja en ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön. Föreningen bildades 2019 av Södra, EFO, Lantmännen och Stockholm Exergi. Sedan dess har även BillerudKorsnäs och SBAB anslutit sig.