Isbrytaren Ale till Vänern

Idag anländer isbrytaren Ale till Vänern för att assistera sjöfarten där. Foto: Sjöfartsverket

I takt med den tilltagande kylan växer nu isen på de svenska farvattnen. I Bottenviken assisterar isbrytarna Ymer och Thetis sjöfarten och idag anländer  Ale till Vänern för att hjälpa fartygen där.

Milt decemberväder och höga vattentemperaturer gjorde att isbrytarsäsongen inleddes blygsamt. Men med den senaste veckans kyla lägger sig isen nu i rask takt.

– De senaste dygnen har istillväxten gått snabbt på många håll. Vi förväntar oss att hela Bottenviken blir isbelagd inom kort. Även utmed kusterna, i de större sjöarna och på Göta Älv räknar vi med kraftig istillväxt de kommande dygnen, säger Amund E. B. Lindberg, driftledare för isbrytning på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Ale är minst av de fem svenska statsisbrytarna och specialbyggd för att kunna passera genom Trollhätte kanal till Vänern. Fartyget tjänstgjorde i Vänern även under förra isbrytarsäsongen.

Annons

– I Bottenviken passar statsisbrytaren Ymer trafiken med stöd av den inhyrda isbrytaren Thetis. Planen är att isbrytaren Atle inleder sin expedition under vecka 4 för att efter behov följas av Oden och Frej, säger Amund E. B. Lindberg.

Läs även: Isbrytarsäsongen igång