Isbrytarna får facklig sektion

Jimmy Lundberg, matros på isbrytaren Ale, är vald till ordförande i den nystartade sektionen. Foto: Klara Johansson

Seko sjöfolk har bildat sektion i Viking Icebreaker som sköter bemanningen av Sjöfartsverkets fem statsisbrytare. Det blir den tionde sektionen i Seko sjöfolk.

Isbrytarna Ale, Atle, Frej, Oden och Ymer bemannas av företaget Viking Icebreaker. Fartygen är stationerade i Luleå när de inte är ute på uppdrag. 

Jimmy Lundberg är matros på isbrytaren Ale och ordförande i den nybildade sektionen. Han berättar att tanken på att starta har funnits i ungefär två år. I höstas ordnades ett corona-säkert möte på kajen i Luleå. Varje fartyg fick nominera en ordinarie och en reserv till mötet.

– Vi kunde inte hålla ett vanligt årsmöte på grund av corona och jag ansåg att detta var den bästa lösningen. Alla båtar var väl informerade om att mötet gällde bildandet av sektion, och de som blev nominerade förde sitt fartygs talan vid val av ordförande, vice ordförande och sekreterare. Sedan skickade vi informationen till Seko sjöfolk och så fick de göra sin grej, säger Jimmy Lundberg.

Annons

”Göra sin grej” innebär att Seko sjöfolks styrelse i februari formellt tog beslut om att bilda sektionen. Nu är det formella på plats och Seko sjöfolks tionde sektion är igång.

Varför vill ni ha en sektion i Viking Icebreaker? 

– Vi vill kunna förbättra våra villkor på lokal nivå och arbeta för vår säkerhet och arbetsmiljö. Vi kan påverka mycket mer lokalt än vad stora Seko kan; vi känner människorna som jobbar ombord och har bra kontakt med kontoret. Framför allt kan vi lösa saker lokalt, snabbt och smidigt, och sedan har vi representanter på alla fartyg vilket gör att kontakten med styrelsen alltid är nära, säger Jimmy Lundberg.

”Vi vill kunna förbättra våra villkor på lokal nivå”

Att hitta kollegor som vill intressera sig fackligt har inte varit svårt.

– Många har varit fackligt aktiva tidigare i andra rederier så intresset finns där.

För Jimmy Lundbergs egen del började det när två ombudsmän från Seko sjöfolk var på besök för ett par år sedan. 

– Jag hade ett par frågor till dem och helt plötsligt var jag fackligt engagerad och med på konferenser och möten. Det var inte meningen men så blev det, säger han. 

”Jag hade ett par frågor och helt plötsligt var jag fackligt engagerad”

Förutom Jimmy Lundberg består sektionsstyrelsen av vice ordförande Jan Isaksson från Ymer, sekreterare Martin Furberg från Frej, Andreas Sörensson från Atle och Richard Palm från Oden. 

Vad ska sektionen göra? 

– Vi har ett par motioner att ta tag i direkt. Det finns förbättringar att göra inom framför allt säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetstänket på isbrytarna är väldigt högt men vi ser ändå rum för förbättringar. I stort ska vi se till att vi har det bra på jobbet, är trygga i våra anställningar och i allt arbete vi gör, säger Jimmy Lundberg.

”Säkerhetstänket på isbrytarna är väldigt högt men vi ser ändå rum för förbättringar”

Nästa sektionsmöte ska hållas när issäsongen är slut. Innan dess tänker styrelsen skicka ut information till fartygen om att medlemmarna gärna får höra av sig med saker som de anser viktiga att ta upp på mötet.

– Vi tar det därifrån. Vi har en grundplan och så får vi se var vi hamnar. Men vi ska jobba för våra medlemmar och alla frågor är välkomna, säger Jimmy Lundberg. 

Inom Viking Icebreaker arbetar ungefär 80 personer i manskapsbefattning. Fyra av fem är med i facket.  

– Vi har arbetat hårt de senaste åren för att folk ska bli medlemmar. Vi har informerat om fördelarna och varit tydliga med att när vi bildar sektion så kommer vi endast att företräda medlemmar i Seko, säger Jimmy Lundberg.