Isbrytarsäsongen igång

I skrivande stund, fredag, ligger Ale förtöjd i Luleå tillsammans med de övriga statliga isbrytarna Atle, Ymer, Frej och Oden. Foto: Sjöfartsverket

Isbrytarsäsongen har rullat igång. Den svenska isbrytaren Ale och finska Otso har vid behov assisterat sjöfarten i Bottenviken sedan en dryg vecka.

Samtidigt vill Sjöfartsverket öka samarbetet kring isbrytningen i Östersjön. Ett samförståndsavtal mellan Sverige, Finland och Estland bäddar för ett första steg i en utökad samverkan.

Ale – Sveriges minste statsisbrytare – har varit i tjänst en dryg vecka för att vid behov assistera sjöfarten. Sjöfartsverket rapporterar om restriktioner kring Karlsborg- Luleå, Haraholmen-Skelleftehamn och Ångermanälven. Enligt SMHI:s iskarta är det isfritt på öppet hav men en del fast is och nyis längs kusterna på den svenska sidan medan det på den finska sidan finns mer kompakt is längs kusten.

Sedan länge har Sverige haft ett väl fungerande samarbete med Finland om isbrytningen på Bottenviken. Nu vill Sjöfartsverket fördjupa samarbetet kring isbrytningen med Finland och även få Estland att medverka. Svenska isbrytare kan i framtiden komma att assistera sjöfarten till estniska hamnar samtidigt som estländska isbrytare kan utföra assistans på svenskt område – alltså på samma sätt som sker mellan Sverige och Finland i dag.

Sverige, Finland och Estland har också enats om en gemensam servicenivå, vilket innebär att sjöfarten till och från de tre länderna behandlas lika avseende väntetider och förutsättningar för att få isbrytarassistans.

Annons

– Ett utökat samarbete kan innebära större möjligheter att använda isbrytarresurserna där de bäst behövs, säger Tomas Årnell, affärsområdeschef för isbrytarverksamheten vid Sjöfartsverket i ett pressmeddelande.

Men visionen stoppar inte vid ett samarbete mellan Sverige, Finland och Estland. Fler länder måste komma med om man ska klara uppgifterna på ett bra sätt vid riktigt stänga vintrar.

– På längre sikt kommer vi att arbeta vidare med en planering för att klara trafiken i Östersjön i händelse av riktigt stränga isvintrar likt den 1986–87 då hela Östersjön var istäckt. Det är dock ett arbete som involverar samtliga länder med kust mot Östersjön, säger Tomas Årnell.

Sjöfartsverket kommer nu att lämna samförståndsavtalet om isbrytning till näringsdepartementet för beslut.