Isbrytarsäsongen inledd

I tisdags inleddes årets isbrytarsäsong när Ale assisterade ett fartyg ut från Luleå. Ale är den minsta av de fem statsisbrytarna. Foto: Sjöfartsverket

I tisdags inleddes årets isbrytarsäsong när isbrytaren Ale assisterade ett handelsfartyg ut från Luleå. Och från och med igår eftermiddag är även Frej redo att omedelbart rycka ut.

– Årets säsongstart för isbrytarna inleddes något senare än under de senare åren, men det är fortfarande flera månader kvar av isbrytarsäsongen, säger Amund Lindberg, driftledare vid isbrytarledningen på Sjöfartsverket, i ett pressmeddelande.

Det milda vintervädret har lett till att sjöfarten till och från de svenska hamnarna hittills klarat sig helt utan isbrytarassistans. Väderförhållandena har samtidigt inneburit besparingar i både tid och bränsle för Sjöfartsverket. Men under de senaste dagarna har både kyla, snöfall och ostliga vindar över Bottenviken snabbt förändrat isförhållandena.

– Nu har en del av den nybildade isen blåst samman till en stampisvall på Bottenviken strax öster om Luleå. Isbrytaren Ale är nu i drift och redo att assistera sjöfarten. Från och med onsdag förmiddag är även isbrytaren Frej i omedelbar beredskap, säger Amund Lindberg.

Annons

Med start söndagen den 2 februari gäller skärpta restriktioner för sjöfarten till och från hamnarna längs med sträckan Kalix–Haraholmen. Restriktionerna syftar till att öka sjötrafikens smidighet och införs varje vinter för de områden där isen kan påverka sjöfarten.

Restriktionerna innebär att enbart fartyg som är byggda för att trafikera isbelagda farvatten kan få isbrytarassistans.