ITF räddade över 80 000 dollar i obetalda sjömanslöner

Fartyget Lavinia fastnade i ITF:s och fackets nät i Falkenberg i augusti 2017. I samband med Seko sjöfolks inspektion fick redaren göra rätt för sig. Foto: Klara Johansson

ITF:s inspektörer gjorde sammanlagt 225 kontroller av fartyg i svenska hamnar under 2017. Det resulterade i 82 899 USD i retroaktiv lön för sjömän på bekvämlighetsflaggade fartyg.

Vid kontrollerna hittade ITF-inspektörerna allt från brister i arbetsmiljö, avsaknad av kollektivavtal eller bristande vilja att följa det. Samt bristande vilja att betala ut korrekta löner, skriver Sekotidningen.

Enligt Håkan André, ITF-inspektör, är det en ökande trend med lönefusk ombord bekvämlighetsflaggade fartyg. Besättningarna får helt enkelt inte ut den lön de har rätt till enligt avtal och skrivna kontrakt.

Tidigt i höstas larmades Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, till fartyget Lavinia i Falkenberg av ITF. En besättningsman uppgav att han bara fått en tredjedel av lönen som stod i hans kontrakt.

Annons

– När vi kom ombord upptäckte vi vad som såg ut som dubbel bokföring, berättar Mikael Lindmark.

Löneskulden kunde regleras efter att ägaren till Lupin Shipping satte in drygt 100 000 kronor på sjömannens konto.

Men Mikael Lindmark misstänker att flertalet i den övriga besättningen, som mestadels bestod av ryssar, ester och litauer, också hade fått för lite lön – även om de vid en direkt fråga inte berättade något.

– De är antagligen livrädda och vågar inte träda fram eftersom de vill behålla sina jobb, säger han.

Efter larm från ITF hjälpte Mikael Lindmark, ombudsman på Seko sjöfolk, en besättningsman på bekvämlighetsflaggade Lavinia att få ut drygt 100 000 kronor i obetald lön. Foto: Jörgen Tiger

Mikael Lindmark berättar att Seko sjöfolk tecknar två sorters avtal med redare som trafikerar svenska hamnar med bekvämlighetsflaggade fartyg. Antingen ett så kallat TCC-avtal (Total Crew Cost) eller ett IBF-avtal (International Bargaining Forum).

– Genom avtalen garanterar vi att de har en viss lönenivå och drägliga villkor. Seko sjöfolk har ett 80-tal sådana avtal skrivna i dag.

”Målet är att alla fartyg som ankommer svenska hamnar ska ha schysta villkor för sjömännen ombord”

ITF-inspektörerna arbetar i nära samarbete med Seko sjöfolks ombudsmän. Samarbetet är även tätt med tjänstemännen på Transportstyrelsen. Om ett fartyg avslöjas med att fiffla med lönerna kan Transportstyrelsen hålla kvar det i hamn tills lönerna är betalda. Detta har gjort att allt fler hamnar i Sverige inte tar emot fartyg utan avtal.

– Det här ett långsiktigt arbete. Men målet är att alla fartyg som ankommer svenska hamnar ska ha schysta villkor för sjömännen ombord, säger Mikael Lindmark.

Det finns fyra tjänster som ITF-inspektör i Sverige men i nuläget är en tjänst vakant. Inspektörerna arbetar för Internationella Transportarbetarefederationen, ITF, men hör organisatoriskt ihop med facket. Transport har två inspektörer och Seko har två. Det finns även två svenska ITF-samordnare.

ITF har under många år drivit kampanj mot bekvämlighetsflaggade fartyg, eller Flag of Convenience, som det heter på engelska.

Det finns i dag totalt 33 flaggor som räknas som bekvämlighetsflaggor.