ITF: Toppen av ett isberg

Att ett företag har ekonomiska problem är inget skäl att inte betala ut sjömäns löner, menar Steve Trowsdale. Foto: ITF

Förra året betalades över 44 miljoner dollar i innestående löner ut till sjömän efter att inspektörer från ITF besökt deras fartyg. Men enligt organisationen är de rapporterade fallen bara toppen av ett isberg. 

Under 2020 betalades innestående löner om totalt 44 613 880 USD ut till sjömän runt om i världen. Det visar siffror som nyligen presenterats av det internationella transportarbetarfacket ITF. Det handlar om lön för redan utfört arbete, pengar som sjömannen enligt ITF har rätt till, men som rederiet eller dess agent inte betalat ut. När ITF upptäcker sådana fall kan de hjälpa till att få fram pengarna.

Steve Trowsdale är koordinator på ITF och samordnar organisationens 134 inspektörer globalt. Han menar att summan är hög om man ser till hur svårt det varit för inspektörerna att komma ombord på fartyg under pandemin. Trots att det gjorts färre inspektioner än ett vanligt år lyckades inspektörerna enligt uppgift få tillbaka nästan samma summa i innestående löner för sjömän som året före. 

I ett pressmeddelande påpekar Steve Trowsdale att pandemin varit svår för redare med små marginaler, som nu fått betala för dyrare flygresor och kostnader för karantän. 

Annons

– Men ett företags ekonomiska problem är inget skäl att inte betala ut sjömännens löner eller att inte upprätthålla deras mänskliga rättigheter, säger han i pressmeddelandet.

”ekonomiska problem är inget skäl att inte betala ut sjömännens löner”

I vanliga fall gör ITF-inspektörerna besök ombord för att se till att sjömännens arbetsvillkor och sociala villkor är okej. Under pandemin har man istället delvis fått använda digitala kanaler och sociala medier. 

– Varje dollar som ITF och våra inspektörer kan få tillbaka är inkomster som sjömän och deras familjer räknar med. Det är pengar som de tjänat, behöver och förtjänar. ITF låter inte arbetsgivare lura sjömän om vi kan stoppa det, säger Steve Trowsdale. 

Pandemin har också lett till vad ITF kallar en ”crew change crisis” där många sjömän tvingats jobba betydligt längre ombord än vad som står i deras kontrakt. 

Antalet rapporter om fartyg som övergivits av sin ägare har mer än fördubblats under pandemin; från 40 fartyg 2019 till 85 förra året. ITF uppger att organisationen hjälpt hundratals sjömän ombord på övergivna fartyg att få tillgång till vatten, mat, bränsle och flygresor hem.  

Men enligt Steve Trowsdale är antalet fall som officiellt rapporterats och registrerats av IMO bara toppen av ett isberg. Och det gäller både övergivna fartyg och innestående löner. 

– En anledning till denna uppgång är tyvärr att flaggstater inte lever upp till sitt ansvar gentemot sjömän. Flaggstaterna ska se till att fartyg som för deras flagg betalar sjömännen deras löner i tid och att de ordnar hemresor när deras kontrakt är slut, säger Steve Trowsdale. 

ITF har idag inspektörer i 122 hamnar i 58 olika länder.

– Det här visar att ITF fortfarande för kampen mot oseriösa redare som behandlar sina sjömän som nutida slavar, säger Steve Trowsdale.