”Jämställdhet bra för affärerna”

Stefan Utbult och Anna Dijkstra, matroser på Stena Danica, förbereder lossningen i Göteborg. Arkivbild från 2018. Foto: Dick Gillberg

Stena Line lägger ytterligare tyngd bakom arbetet med jämställdhet och inkludering. Företaget lanserar nu ett nytt fokusområde i sitt hållbarhetsarbete – Equality and inclusion.

Detta är ett viktigt steg i satsningen för att skapa en hållbar arbetsmiljö, fri från trakasserier, menar Stena Line.

Equality and Inclusion (jämställdhet och inkludering) är det senaste fokusområdet i företagets hållbarhetsstrategi. Inom varje fokusområde sätts mätbara mål som redovisas årligen i företagets hållbarhetsrapport.

”vi ska ha minst 30 procent kvinnliga chefer år 2022 och en nollvision när det gäller trakasserier”

De långsiktiga målen för Equality and inclusion är att vi ska ha minst 30 procent kvinnliga chefer år 2022 och en nollvision när det gäller trakasserier. Arbetet har redan påbörjats med två nya policyer för att motverka trakasserier och främja lika möjligheter som lanserades förra året, säger Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line, i ett pressmeddelande.

Margareta Jensen Dickson, HR-chef på Stena Line, diskuterar med Mahmoud Sifaf, ordförande för Seko sjöfolks klubbsektion på Stena Line. Arkivbild. Bilden togs under #vågrätt-mötet på Järntorget i augusti 2018. Foto: Dick Gillberg

Under 2019 kommer Stena Line att fokusera på initiativ för att motverka trakasserier, förbättring av rekryteringssystem och rutiner samt öka intresset för jobb inom sjöfart bland både kvinnor och män.

Annons

Stena Line kommer även att engagera sig i Maritime UK:s ”Women in Maritime Pledge”, som förbinder företaget att ”skapa en kultur som aktivt stöder och hyllar mångfald på alla nivåer, i hela vår organisation och bransch”.

”vi ska vara en familjevänlig arbetsplats för alla”

Vi kommer att behöva leverera på ett antal ambitiösa men realistiska mål. Exempelvis handlar det om att identifiera hinder i samband med rekrytering och befordran av kvinnor, förbättra rekryteringsmetoder, avkoda arbetsansökningar men även benchmarking och kartläggning av policyer för att vara en familjevänlig arbetsplats för alla, säger Margareta Jensen Dickson.

Stena Line framhåller även att ökad jämställdhet och inkludering är bra för företagets affärer. Mångfald bidrar inte bara till en bättre arbetsmiljö, det hjälper också företaget att bättre förstå och bemöta sina kunder, menar Stena Line.

Precis som vi, är våra gäster olika, och desto mer medvetna vi blir desto bättre kommer vi att kunna uppfylla deras behov och skapa en så bra reseupplevelse som möjligt, säger Ian Hampton, Chief People & Communications Officer på Stena Line.

Stenas hållbarhetsstrategi bygger på ett antal fokusområden som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling och samtidigt är relevanta för rederiets verksamhet. De övriga fyra fokusområdena är: Clean energy, Good health and wellbeeing, Life below water och Responsible consumption.