JO kritiserar Transportstyrelsen

Alltför långsam handläggning av arbetsmiljöärenden är inte okej, menar JO som nu kritiserar Transportstyrelsen. Foto: Freeimages.com / Jason Morrison

Ett skyddsombud i ett svenskt färjerederi anmälde Transportstyrelsen till riksdagens justitieombudsman för långsam handläggning av ärenden som rör arbetsmiljön ombord. Nu får myndigheten kritik – och anmälaren rätt.

Anmälan rör tre arbetsmiljöärenden som skyddsombudet skickat till Transportstyrelsen då han upplevde att det inte hjälpte att prata med arbetsgivaren. Två av ärendena tog drygt tio månader för Transportstyrelsen att handlägga. Det tredje inleddes i december 2015 och är fortfarande inte avslutat.

Anmälaren anser heller inte att Transportstyrelsens arbetsmiljötillsyn fungerar och påpekar bland annat att skyddsombud inte deltar vid arbetsmiljöinspektioner utan bara informeras genom muntliga samtal som inte protokollförs.

Enligt förvaltningslagen ska myndigheter handlägga ärenden så enkelt, billigt och snabbt som möjligt. När Transportstyrelsen själva på uppmaning av justitieombudsmannen (JO) granskade hur arbetsmiljöärendena hanterats kom man fram till att handläggningstiderna inte varit förenliga med lagens krav på snabbhet.

Annons

Detta håller JO med om. ”Transportstyrelsen ska kritiseras för den långsamma handläggningen av ärendena”, skriver JO i sitt beslut och tillägger dessutom att man förutsätter att ett av de avslutade ärendena skyndsamt tas upp för omprövning.

Pelle Andersson, arbetsmiljöansvarig i Seko sjöfolk, anser att kritiken är berättigad. Handläggningen av ärenden har i många fall tagit alldeles för lång tid. I förlängningen kan det leda till att skyddsombuden tröttnar på sina uppdrag, menar han, då de upplever att de inte får något gehör för sitt skyddsarbete från myndigheten.

– Förhoppningsvis tar myndigheten till sig av kritiken och börjar prioritera arbetsmiljöfrågorna nu när detta uppmärksammas av JO, säger han.