Kännbart att använda fulolja

Regeringen inför nya miljösanktionsavgifter för fartyg som bryter mot bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i bränslet. Foto: freeimages
Annons

Upp till 500 000 kronor i böter vid för hög svavelhalt i bränslet. Och dubbelt upp om det upprepas.

Regeringen har kommit med nya bestämmelser för att motverka användningen av fulolja i driften.

Den nya miljösanktionsavgiften ska dels leda till minskade utsläpp från kommersiell sjöfart men även bidra till rättvisa konkurrensvillkor.

Som det har varit har det funnits starka ekonomiska skäl att strunta i bestämmelserna om högsta tillåtna svavelhalt i marint bränsle – olja med hög svavelhalt är helt enkelt så mycket billigare än miljövänligt bränsle med låg svavelhalt, skriver regeringen.

Och man lägger inte fingrarna emellan. En fartygsägare som blir påkommen att bryta mot reglerna kan inte skylla på misstag eller okunskap. Om tillsynsmyndigheten konstaterar att svavelhalten är för hög måste den som är ansvarig betala en miljösanktionsavgift oavsett anledning.

Annons

− Genom denna reform kan tillsynsmyndigheterna besluta om effektiva och kännbara åtgärder mot dem som fuskar med fartygsbränsle. Min förhoppning är att detta kommer leda till minskade utsläpp från den kommersiella sjöfarten och bättre konkurrensvillkor, säger miljöminister Karolina Skog (mp).

Den lägsta sanktionsavgiften är 5 000 kronor och den högsta 500 000 kronor. Avgiftens storlek varierar beroende på fartygets motoreffekt och bränslets svavelhalt. Ju högre motoreffekt och svavelhalt, desto högre sanktionsavgift.
Om en miljösanktionsavgift har beslutats för en överträdelse, och överträdelsen trots det fortsätter eller upprepas, dubbleras böterna. Avgiften kan med andra ord bli så hög som en miljon kronor.