Katrina ny ordförande i DG:s klubbsektion

Katrina Jakobsson börjar som ordförande i klubbsektionen för Destination Gotland i månadsskiftet mars-april, men kommer arbeta tillsammans med avgående ordföranden Christer Engström under tiden fram till dess. Hon var också med på den nyss avslutade Sjöfolkskonferensen. Foto: Jörgen Tiger
Annons

Katrina Jakobsson tar över som ordförande i klubbsektionen för Destination Gotland efter Christer Engström. Hon valdes till posten vid årsmötet i förra veckan och kommer ta över ordförandeskapet i månadsskiftet mars-april.

– Det känns bra. Jag känner att jag har stöd av sektionen och medlemmarna ute på båtarna, säger hon när Sjömannen får tag på henne över telefon.

Det kommer att bli ett spännande år, menar hon. För henne som ny ordförande, och för klubbsektionen såväl som bolaget med en ny färja och arbetsplats att köra in och göra sig hemmastadd i.

Annons

­– Det blir nya utmaningar för många. För egen del blir det mycket att sätta mig in i. Jag kommer gå vid sidan med Christer för att lära mig så mycket som möjligt och jag ska också delta i så många möten jag kan.

“Vi måste få till ett bra samarbete både inom sektionen och mellan sektionen och bolaget”

Katrina Jakobsson har arbetet på Destination Gotland i sex år. Foto: Seko sjöfolk

Bland annat är det viktigt att så fort som möjligt få igång arbetet med en aktiv fartygssektion på M/S Visby, menar hon.

– Det finns intresse på Visby att komma igång så det gäller att ta vara på den energin. Jag kan tycka att vi behöver bli en mer aktiv sektion överlag, det duger inte att gå omkring och vara missnöjd med saker, man måste engagera sig också, säger hon med en passning till medlemmarna.

– Vi måste få till ett bra samarbete både inom sektionen och mellan sektionen och bolaget.

Katrina Jakobsson har arbetat sex år på Destination Gotland och trivs med arbetet ombord och kollegorna. Vanligtvis arbetar hon på höghastighetsfärjan Gotlandia II där hon också är skyddsombud. Vid intervjutillfället är hon just på väg till ett inhopp på den större färjan M/S Gotland. Något hon gärna vill fortsätta med även efter hon tagit över ordförandeskapet – dels för att vara nära verksamheten och träffa kollegor men också känna pulsen och stämningen ombord.

“Jag vill vara närvarande ute på båtarna och delta i samtalen”

– Min tanke är att kunna fortsätta göra inhopp. Jag vill vara närvarande ute på båtarna och delta i samtalen.

Arbetsmiljöfrågor ligger nära hjärtat, och särskilt frågor om den psykosociala arbetsmiljön.

– Det kan finnas en viss jargong ombord som det är hög tid att mota bort. Men det finns fler saker jag vill arbeta för att förbättra, exempelvis behöver vi fler som arbetar ombord, jag upplever att vi kan vara underbemannade.

Hon återkommer till ordet samarbete. En bra samverkan ombord lägger grunden till förbättringar både för individen och för arbetsvillkoren.

– Vi som arbetar till sjöss har två familjer, den ombord och den hemma. Det gäller att få alla trivas ombord och känna sig välkomna till arbetet, då får vi ett bättre samarbete och kan agera tillsammans.


Katrina Jakobsson

  • Aktuell som tillträdande ordförande i klubbsektionen
  • Jobbat sex år på Destination Gotland och färjan Gotlandia II
  • Bor i Klintehamn
  • Gillar att resa på fritiden. ”Gärna något varmt ställe på vintern och storstäder på våren och hösten”