Kenny till styrgrupp för FoC-kampanjen

Brave Leader, före detta Mae Dake, har libanesisk flagg. Libanon är en av de länder som är uppsatta på ITF:s lista över bekvämlighetsflagg. Foto: freeimages

Kenny Reinhold, ordförande i Seko sjöfolk, är enhälligt nominerad till styrgruppen för FoC-kampanjen.

Arbetet för att motverka systemet med bekvämlighetsflagg samt höja levnadsstandard och ersättningar för sjömän som arbetar under fiffelflagg har pågått sedan 1948.

Det är ITF, International Transport Workers’ Federation, som  driver FoC-kampanjen (Flag of Convenience) tillsammans med förbundets anknutna fackliga organisationer.

Arbetet styrs av ITF:s Fair Practice Committee Steering Group, FPC SG. Kommittén beslutar bland annat om globala regler och riktlinjer för bekvämlighetsflaggade fartyg.

Det är även FPC SG som bestämmer vilka flaggstater som kommer på listan över bekvämlighetsflagg.

Annons

– Jag är stolt över att bli enhälligt nominerad. FoC-kampanjen är en ytterst viktig kampanj för att förbättra arbetsvillkoren för sjömän över hela världen, och genom detta i förlängningen även skapa bättre arbetsvillkor i Europa och Sverige, säger Kenny Reinhold.

Styrkommittén är sammansatt av 40 ledamöter, varav hälften är valda. Representanter för sjöfolk och hamnarbetare delar jämnt på platserna.

Kenny Reinhold är stolt och glad över sitt nya uppdrag. “Det är ett viktigt arbete som styrkommittén utför”, säger han. Foto: Dick Gillberg

“ytterst viktig kampanj för att förbättra arbetsvillkoren för sjömän över hela världen”

Kenny Reinhold nominerades på Maritime Transport Section, MTS, möte i Bryssel i början av juli. MTS är sektionen för sjöfart i European Transport Workers’ Federation, ETF.

Kenny Reinhold kommer att sitta på ett av de fyra mandat som ETF har i styrkommittén.

– Jag kommer att ta över efter Tomas Abrahamsson som gjort mycket stora insatser i kommittén. Insatser som verkligen gynnat sjöfolket, både internationellt och i Sverige, säger Kenny Reinhold.

FPC SG bildades 1998 på ITF:s kongress i New Dehli. Redan från början valdes Tomas Abrahamsson in som representant från Seko sjöfolk. Han kommer sitta kvar till oktober.

Kenny Reinholds nominering kommer klubbas formellt på ITF:s kongress i Singapore 14-20 oktober 2018.


Fakta: Flags of Convenience

Det finns ungefär 30 flaggor som är klassade som bekvämlighetsflagg enligt ITF. Förbundet har runt 150 inspektörer globalt som ser till att dessa båtar inspekteras och följer de ITF-avtal som garanterar en lägsta nivå.

Läs mer på ITF:s hemsida: ITF Seafarers