Konferens för kraftsamling

Vilka är Seko sjöfolks styrkor, svagheter, hot och möjligheter? Frågan diskuterades på sjöfolkskonferensen och förslagen tejpades upp så alla fick ta del av dem. Foto: Klara Johansson

Hur kan vi stärka vår position, öka det fackliga engagemanget och samtidigt spara både kraft och pengar så att vi får ut ännu mer facklig verksamhet för insatsen? Denna hyfsat komplexa fråga diskuterades på årets sjöfolkskonferens. 

Sektionsordförande, vice sektionsordförande och kontaktombud från Seko sjöfolks medlemsrederier har samlats på konferensgården Bommersvik utanför Södertälje. Under tre dagar ska de utbyta erfarenheter och prata om upp-draget som förtroendevald. 

Årets sjöfolkskonferens ägnas åt att stötta och stärka organisationens förtroendevalda och diskutera hur det fackliga arbetet kan göras effektivt. 

Temat är ett önskemål från deltagarna själva. 2020 har varit ett tufft år för de flesta. Vårens uppsägningsförhandlingar har slitit hårt på många sektioner. Förhandlingar och tunga besked har kommit slag i slag.

Annons

– När det brann som värst var det enormt påfrestande för många. Vi kan låtsas vara stålmannen, men när en massa kollegor och kompisar blir drabbade så tar man det personligt och det tar styggt på en, säger Seko sjöfolks ordförande Kenny Reinhold. 

”När det brann som värst var det enormt påfrestande för många”

Han berömmer de lokala representanterna:

– Ni är ryggraden i Seko sjöfolk. Utan er hade vår organisation inte varit så bra som den är, säger han. 

I grupper och enskilt får deltagarna fundera över vad uppdraget som förtroendevald innebär. Ord som förväntningar, ansvar och plikt dyker upp. Vikten av att lyssna. Krav från arbetsgivare, organisation och medlemmar. Balansgång. Flera påpekar att det absolut svåraste är att räcka till. 

Drivkraften är för många möjligheten att få hjälpa till och göra rätt. Ta ansvar för medlemmar och kollegor och få beröm och uppskattning för arbetet man gör.

– Som förtroendevalda är vi bärare av den svenska modellen. Det kan ju bli ganska tungt att tänka på att man går omkring med det på axlarna, säger en sektionsordförande och får både skratt och instämmande mummel till svar. 

”Som förtroendevalda är vi bärare av den svenska modellen”

Uppdraget som förtroendevald kan ibland kännas övermäktigt och ensamt. Men så behöver det inte alls vara, enligt Seko sjöfolk. Organisationen stöttar sina lokala förtroendevalda och vill ge dem kompetensen som behövs och förmågan att prioritera.

– Man vill ofta göra allt, helst på en gång. Men ni kan och måste inte göra allt. Vi vill att ni ska må bra och vi vill stärka er, säger Kenny. 

En eftermiddag ägnas åt att diskutera pågående fall i Seko sjöfolk. Syftet är att visa på samspelet mellan facket och myndigheter som Transportstyrelsen, Skatteverket och Arbetsdomstolen. Även här ligger fokus på att utbyta erfarenheter, stötta och hjälpa de förtroendevalda att prioritera.

Flera sektioner upplever att för få medlemmar deltar i årsmöten. Det talas om att informera tydligare och i fler kanaler och att berätta varför årsmötet är viktigt. 

Ett annat problem för många rederier är att få vill ställa upp i valen till förtroendeposter. När få nomineras så prövas heller inte förtroendet regelbundet, menar en sektionsordförande. Uppdraget blir så mycket roligare när du vet att du fått det för att du har stöd och gör ett bra jobb – inte för att ingen annan ville. Att flera nomineras till varje post gynnar därför både den enskilde och organisationen. 

”Ibland har vi nog uppfattningen att alla fackliga ombud måste stöpas i samma form”

Det låga intresset kan bero på okunskap om vad fackliga uppdrag innebär. Lösningen? Att vara tydlig med att alla inte måste kunna allt. 

– Ibland har vi nog uppfattningen att alla fackliga ombud måste stöpas i samma form, säger en sektionsordförande. Men vi är många och kan dela på uppgifterna. Gillar du försäkringar men inte att gå runt och prata med folk? Fine! Du behövs ändå. Du kan ta försäkringsbiten så kan någon annan ta pratandet. Det är okej.

Stärka, stötta och spara var ledorden när Seko sjöfolks lokala förtroendevalda samlades i september. Foto: Klara Johansson