Konflikt mellan estniska facket och Tallink Grupp

Baltic Queen som trafikerar Stockholm-Tallin. Foto: AS Tallink Grupp

Det estniska sjöfolksfacket utlyste på måndagen en entimmes varningsstrejk i protest mot arbetsgivaren AS Tallink Grupp på grund av strandade löneförhandlingar. 
– Vi stöttar givetvis vår systerorganisation i deras kamp, säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk.

Det estniska sjöfolksfacket, ESIU (Estonian Seamen’s Independent Union), hade planerat en varningsstrejk den 16 januari. Detta sedan löneförhandlingar med arbetsgivaren AS Tallink Grupp, som pågått sedan september i fjol, strandat.

Enligt ESIU låg lönerna i Tallinks flotta redan innan covid-krisen mellan 10 och 15 procent lägre än hos andra estniska arbetsgivare som verkar inom frakt- och passagerartransporter till sjöss, och man tyckte sig inte se någon vilja från arbetsgivarsidan att gå facket till mötes.

En varningsstrejk organiserades därför på tre passagerarfartyg för att sätta press på fortsatta förhandlingar kring lönerna.

Annons

Organiseringen av strejken fick oväntade konsekvenser. Under måndagen gick ESIU ut med information där estniska AS Tallink Grupp anklagades för att ha handlat oetiskt. Fredagen den 13 januari skickade AS Tallink Grupp ett enligt ESIU ”missledande, oetiskt, förvirrande och skrämmande brev” internt till sin personal. I brevet hävdades att strejken, som annonserats av ESIU, var olaglig. 

”Arbetsgivaren hävdar i det interna brevet att anställda som deltar i varningsstrejken bryter mot sin arbetsplikt, och varnar arbetstagarna att arbetsgivaren kommer att registrera alla som deltar i strejken”, skriver ESIU i ett pressmeddelande. 

Ordföranden för ESIU, Jüri Lember, säger:

– Sådant uppförande av ett börsnoterat bolag är förmodligen bara möjligt i Estland, där arrogans och okunnighet gällande arbetares villkor frodas. Tallinks beteende saknar motstycke.

Jüri Lembers besked är att deltagande i varningsstrejken är fullständigt laglig för alla anställda som är medlemmar i facket.

Från bolagets sida vidhåller man att strejken, som genomfördes på fartygen Star, MyStar och Baltic Queen under måndagen, var olaglig.

”Facket avslutade ensidigt förhandlingarna i december 2022 och kontaktade medlare för att ta förhandlingarna vidare. I det här läget, då processen med medlare är pågående, är det vår ståndpunkt att varningsstrejken var olaglig. Tallink har därför tvingats vidta rättsliga åtgärder. Vi hoppas dock på en konstruktiv dialog framöver med hjälp av medlare”, skriver Tallink Grupps kommunikationschef Katri Link i ett mejlsvar till Sjömannen.

Seko sjöfolk har sedan drygt 20 år tillbaka en överenskommelse om samarbete med ESIU och finska sjömansunionen gällande all linjetrafik mellan Sverige, Finland och Estland.

Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, är upprörd över AS Tallink Grupps agerande.

– Det är en tråkig inställning från bolagets sida, säger han. Vi uppmanar dem att sätta sig vid förhandlingsbordet och komma överens med ESIU. Vi upplever att det under många år varit en lite nonchalant inställning från bolagets sida. Både jag och min finska motsvarighet har deltagit i sådana här förhandlingar förut och vet hur bolaget uppför sig. Det är dags att lägga arrogansen åt sidan.